Fulminant kolit

  • DEFINITION:Allvarlig inflammation i stora delar av eller hela kolon. Det finns flera olika underliggande orsaker, men vanligast en försämring av ulcerös kolit.
  • FÖREKOMST:Förhållandevis sällsynt tillstånd.
  • SYMTOM:Blodiga diarrér med minst 6 dagliga tömningar, allmän sjukdomskänsla, buksmärtor, nattliga besvär.
  • KLINISKA FYND:Kliniska fynd är medtagen patient, feber, takykardi, eventuellt dehydrering, diffus ömhet i buken.
  • DIAGNOSTIK:För att bedöma svårighetsgrad och orsak tas blod- och avföringsprover, inklusive odlingar, DT-buk och eventuellt endoskopi.
  • BEHANDLING:Primär läkemedelsbehandling. Övervakning av gastroenterolog och gastrokirurg i samråd för att bedöma eventuell indikation för tidig kolektomi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.