Gå direkt till huvudinnehållet

Fulminant kolit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


DEFINITION:
Allvarlig inflammation i stora delar av eller hela kolon. Det finns flera olika underliggande orsaker, men vanligast en försämring av ulcerös kolit.
FÖREKOMST:
Förhållandevis sällsynt tillstånd.
SYMTOM:
Blodiga diarrér med minst 6 dagliga tömningar, allmän sjukdomskänsla, buksmärtor, nattliga besvär.
KLINISKA FYND:
Kliniska fynd är medtagen patient, feber, takykardi, eventuellt dehydrering, diffus ömhet i buken.
DIAGNOSTIK:
För att bedöma svårighetsgrad och orsak tas blod- och avföringsprover, inklusive odlingar, DT-buk och eventuellt endoskopi.
BEHANDLING:
Primär läkemedelsbehandling. Övervakning av gastroenterolog och gastrokirurg i samråd för att bedöma eventuell indikation för tidig kolektomi.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Tom Lindfors, specialist i gastroenterologi och hepatologi, Stockholm
  • Bjørn Moum, professor i gastroenterologi, Oslo Universitetssykehus