Gå direkt till huvudinnehållet

Fulminant kolit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


DEFINITION:
Allvarlig inflammation i stora delar av eller hela kolon. Det finns flera olika underliggande orsaker, men vanligast en försämring av ulcerös kolit.
FÖREKOMST:
Förhållandevis sällsynt tillstånd.
SYMTOM:
Blodiga diarrér med minst 6 dagliga tömningar, allmän sjukdomskänsla, buksmärtor, nattliga besvär.
KLINISKA FYND:
Kliniska fynd är medtagen patient, feber, takykardi, eventuellt dehydrering, diffus ömhet i buken.
DIAGNOSTIK:
För att bedöma svårighetsgrad och orsak tas blod- och avföringsprover, inklusive odlingar, DT-buk och eventuellt endoskopi.
BEHANDLING:
Primär läkemedelsbehandling. Övervakning av gastroenterolog och gastrokirurg i samråd för att bedöma eventuell indikation för tidig kolektomi.
 1. Peppercorn MA, Farrell RJ. Management of severe ulcerative colitis. UpToDate, last updated Aug 13, 2014. UpToDate  
 2. Nielsen OH, Vainer B, Rask-Madsen J. Non-IBD and noninfectious colitis. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2008; 5: 28-39. PubMed  
 3. Swaminath A, feingold D. Images in clinical medicine. Fulminant ulcerative colitis. N Engl J Med 2010; 362: 635. New England Journal of Medicine  
 4. Rogler G. Medical management of ulcerative colitis. Dig Dis 2009; 27: 542-9. PubMed  
 5. Enteral läkemedelsadministrering – nytt kunskapsstöd. Läkemedelsverket 2013 www.lakemedelsverket.se  
 6. Ford AC, Sandborn WJ, Khan KJ, et al. Efficacy of biological therapies in inflammatory bowel disease: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2011;106:644-659. PubMed  
 7. Ehteshami-Afshar S, Nikfar S, Rezaie A, et al. A systematic review and meta-analysis of the effects of infliximab on the rate of colectomy and post-operative complications in patients with inflammatory bowel disease. Arch Med Sci. 2011;7:1000-1012. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Tom Lindfors, specialist i gastroenterologi och hepatologi, Stockholm
 • Bjørn Moum, professor i gastroenterologi, Oslo Universitetssykehus

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete