Förstoppning hos vuxna

Basfakta

Definition

 • Definieras som två eller flera av följande problem:
  • Avföring två eller färre gånger per vecka:
   • Onormalt hårt krystande för att tömma tarmen
   • Hård och knölig avföring
   • Känsla av ofullständig tarmtömning
 • Primär eller sekundär:1
  • Primär eller funktionell förstoppning förekommer vid varaktighet över sex månader utan att man hittar en organisk förklaring
  • Sekundär förstoppning beror på ett annat underliggande tillstånd – se under symtomet förstoppning
 • Vad är normalt?
  • Observera att endast cirka 30 % har helt regelbunden avföring med en daglig tömning vid en fast tid

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.