Gå direkt till huvudinnehållet

Förstoppning hos vuxna

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hård avföring som kommer sällan och där onormal krystning ofta behövs. Specifika diagnoskriterier finns för funktionell (primär) förstoppning. Ofta är förstoppningen sekundär till andra tillstånd eller läkemedel. Förstoppning är ofta ett delsymtom vid IBS.
Förekomst:
Prevalensen av kronisk förstoppning är 10–15 %. Vanligare bland kvinnor och äldre.
Symtom:
Se Definition ovan. 
Kliniska fynd:
Eventuellt palpabla fekalier i kolon vid bukpalpation eller tecken på hemorrojder eller analfistlar vid rektuminspektion. Avföring i rektum kan vara ett obstipationstecken.
Diagnostik:
Blodstatus, och eventuell TSH, glukos och kalcium för utredning av bakomliggande orsaker. F-hb om symtomen tyder på kolorektalcancer 
Behandling:
Egenbehandling med ökat fiberintag och fysisk aktivitet. Bulkmedel och laxermedel. Eventuellt åtgärd av bakomliggande orsak.
 1. Aziz I, Whitehead WE, Palsson OS, Törnblom H, Simrén M. An approach to the diagnosis and management of Rome IV functional disorders of chronic constipation. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2020 Jan;14(1):39-46. doi: 10.1080/17474124.2020.1708718. Epub 2020 Jan 2. PMID: 31893959 PubMed  
 2. Simren M, Palsson OS, Whitehead WE. Update on Rome IV Criteria for Colorectal Disorders: Implications for Clinical Practice. Curr Gastroenterol Rep. 2017 Apr;19(4):15. PMID: 28374308 PubMed  
 3. Mearin F, Lacy BE, Chang L, Chey WD, Lembo AJ, Simren M, Spiller R. Bowel Disorders. Gastroenterology. 2016 Feb 18:S0016-5085(16)00222-5. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.031. Epub ahead of print. PMID: 27144627 PubMed  
 4. Wald A. Constipation: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2016 Jan 12;315(2):185-91. PMID: 26757467 PubMed  
 5. Lewis SJ, Heaton KW. Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scand J Gastroenterol. 1997 Sep;32(9):920-4. doi: 10.3109/00365529709011203. PMID: 9299672 PubMed  
 6. Rao SS, Yu S, Fedewa A, et al. Systematic review: dietary fibre and FODMAP-restricted diet in the management of constipation and irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Jun;41(12):1256-70. PubMed  
 7. Lösliga fibrer och bakterier kan lindra vid irritabel tarm. SBU 2015. www.sbu.se  
 8. Attaluri A, Donahoe R, Valestin J, Brown J, Rao SS. Randomised clinical trial: dried plums (prunes) vs. psyllium for constipation. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33: 822-8. PubMed  
 9. Abbott R, Ayres I, Hui E, Hui K-K. Effect of perineal self-acupressure on constipation: A randomized controlled trial. J Gen Intern Med 2015; 30:434. DOI: 10.1007/s11606-014-3084-6. PMID: 25403522 PubMed  
 10. Paré P, Fedorak RN. Systematic review of stimulant and nonstimulant laxatives for the treatment of functional constipation. Can J Gastroenterol Hepatol. 2014 Nov;28(10):549-57. PubMed  
 11. Katelaris P, Naganathan V, Liu K, et al. Comparison of the effectiveness of polyethylene glycol with and without electrolytes in constipation: a systematic review and network meta-analysis. BMC Gastroenterol. 2016 Mar 31;16:42. pmid:27029340 PubMed  
 12. DiPalma JA, Cleveland MV, McGowan J, Herrera JL. A randomized, multicenter placebo-controlled trial of polyethylene glycol laxative for chronic treatment of chronic constipation. Am J Gastroenterol 2007; 102: 1436-41. PMID: 17403074 PubMed  
 13. Rao SSC, Brenner DM Efficacy and Safety of Over-the-Counter Therapies for Chronic Constipation: An Updated Systematic Review. Am J Gastroenterol. 2021. PMID: 33767108 PubMed  
 14. Gordon M, MacDonald JK, Parker CE, Akobeng AK, Thomas AG. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016; Issue 8: Art. No.: CD009118. doi:10.1002/14651858.CD009118.pub3. PMID: 27531591 PubMed  
 15. Ramkumar D , et al. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: systematic review. Am J Gastroenterol 2005; 100: 936-71. PMID: 15784043 PubMed  
 16. Schoenfeld P, Lacy BE, Chey WD, et al. Low-Dose Linaclotide (72 mug) for Chronic Idiopathic Constipation: A 12-Week, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Am J Gastroenterol. 2017. PMID: 29091082 PubMed  
 17. Garnock-Jones KP. Naloxegol: a review of its use in patients with opioid-induced constipation. Drugs 2015; Mar;75(4): 419-25. pmid:25666542 PubMed  
 18. Petticrew M, Watt I, Sheldon T. Systematic review of the effectiveness of laxatives in the elderly. Health Technol Assess 1997;1:1-52. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet