Appendicit, akut blindtarmsinflammation

  • Definition:Appendicit, akut inflammation av blindtarmen.
  • Förekomst:Vanligaste akuta gastrokirurgiska tillståndet. Cirka 1,3 per 1 000 invånare i Sverige opereras årligen pga appendicit. 7–10 % av Sveriges befolkning beräknas genomgå en operation på grund av appendicit under sin livstid. Högst incidens ses i åldersgruppen 10–29 år.
  • Symtom:Smärtan utvecklas i typiska fall under 12–24 timmar. Den startar centralt i buken med smärtvandring till den högra nedre kvadranten. Feber och kräkning är vanligt. 
  • Kliniska fynd:Fynd man ser är en subfebril patient som helst vill ligga still. Ömhet ses i nedre högra kvadranten med muskelförsvar.
  • Diagnostik:CRP är i regel förhöjt. U-HcG bör tas hos kvinnor i fertil ålder. CT och ultraljud är aktuell bilddiagnostik.
  • Behandling:Behandlingen är kirurgisk appendektomi som laparotomi eller laparoskopi. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.