Whipples sjukdom

  • Definition:Whipples sjukdom är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Tropheryma whipplei.
  • Förekomst:Sällsynt sjukdom med en incidens på <1/1 000 000 individer per år.
  • Symtom:Olika symtom tillsammans med ospecifika fynd, i huvudsak ledsmärtor och ledinflammation. Senare uppstår viktförlust och/eller diarré och andra symtom eftersom många organ kan vara påverkade.
  • Kliniska fynd:Beroende på organengagemang. Viktnedgång. 
  • Diagnostik:Diagnosen bekräftas med hjälp av biopsier med PAS-färgning och/eller PCR.
  • Behandling:Antibiotika.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och förlopp

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.