Gå direkt till huvudinnehållet

Whipples sjukdom

Senast reviderad:


Definition:
Whipples sjukdom är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Tropheryma whipplei.
Förekomst:
Sällsynt sjukdom med en incidens på <1/1 000 000 individer per år.
Symtom:
Olika symtom tillsammans med ospecifika fynd, i huvudsak ledsmärtor och ledinflammation. Senare uppstår viktförlust och/eller diarré och andra symtom eftersom många organ kan vara påverkade.
Kliniska fynd:
Beroende på organengagemang. Viktnedgång. 
Diagnostik:
Diagnosen bekräftas med hjälp av biopsier med PAS-färgning och/eller PCR.
Behandling:
Antibiotika.
 1. Misbah SA, Aslam A, Costello C. Whipple's disease. Lancet 2004; 363: 654-6. PubMed  
 2. Puéchal X. Whipple's disease. Ann Rheum Dis. 2013 Jun;72(6):797-803. PMID: 23291386 PubMed  
 3. Whipple GH. A hitherto undescribed disease characterised anatomically by deposits of fat and fatty acids in the intestinal mesenteric lymphatic tissue. Johns Hopkins Hospital Bulletin 1907; 18: 382-91. PubMed  
 4. Orphanet. Whipple disease. April 2008 (hämtad 2019-07-02) www.orpha.net  
 5. Puéchal X. Whipple disease and arthritis. Curr Opin Rheumatol 2001; 13: 74-9. PubMed  
 6. Melas N, Haji Younes A, Egerszegi P. Whipples sjukdom: sällsynt, dödlig utan behandling, men lätt botad. Lakartidningen.se 2019-05-29 www.lakartidningen.se  
 7. Fenollar F, Raoult D. Whipple’s disease. Clin Diagn Lab Immunol. 2001;8(1):1-8. PMID: 11139188 PubMed  
 8. Gerard A, Sarrot-Reynauld F, Liozon E, et al. Neurologic presentation of Whipple disease: report of 12 cases and review of the literature. Medicine (Baltimore) 2002; 81: 443-57. PubMed  
 9. Mahnel R, Kalt A, Ring S, Stallmach A, Strober W, Marth T. Immunosuppressive therapy in Whipple's disease patients is associated with the appearance of gastrointestinal manifestations. Am J Gastroenterol 2005; 100: 1167-73. PubMed  
 10. Misbah SA, Mapstone NP. Whipple's disease revisited. J Clin Pathol 2000; 53: 750-5. PubMed  
 11. Lepidi H, Fenollar F, Gerolami R, et al. Whipple's disease: immunospecific and quantitative immunohistochemical study of intestinal biopsy specimens. Hum Pathol 2003; 34: 589-96. PubMed  
 12. Louis ED, Lynch T, Kaufmann P, Fahn S, Odel J. Diagnostic guidelines in central nervous system Whipple's disease. Ann Neurol 1996; 40: 561-8. PubMed  
 13. Fenollar F, Lepidi H, Raoult D. Whipple's endocarditis: review of the literature and comparisons with Q fever, Bartonella infection, and blood culture-positive endocarditis. Clin Infect Dis 2001; 33: 1309-16. PubMed  
 14. Fenollar F, Puéchal X, Raoult D. Whipple's disease. N Engl J Med 2007; 356: 55-66. PubMed  
 15. Gubler JG, Kuster M, Dutly F, et al. Whipple endocarditis without overt gastrointestinal disease: report of four cases. Ann Intern Med 1999; 131: 112-6. Annals of Internal Medicine  
 16. Smith MA. Whipple endocarditis without gastrointestinal disease. Ann Intern Med 2000; 132: 595. Annals of Internal Medicine  
 17. Marth T, Raoult D. Whipple's disease. Lancet 2003; 361: 239-46. PubMed  
 18. Fenollar F, Raoult D. Whipple's disease. Clin Diagn Lab Immunol 2001; 8: 1-8. PubMed  
 19. Dutly F, Altwegg M. Whipple's disease and "Tropheryma whippelii." Clin Microbiol Rev 2001; 14: 561-83.
 20. Fenollar F, Fournier PE, Robert C, Raoult D. Use of genome selected repeated sequences increases the sensitivity of PCR detection of Tropheryma whipplei. J Clin Microbiol 2004; 42: 401-3.
 21. Dumler JS, Baisden BL, Yardley JH, Raoult D. Immunodetection of Tropheryma whipplei in intestinal tissues from Dr. Whipple's 1907 patient. N Engl J Med 2003; 348: 1411-2. New England Journal of Medicine  
 22. Feurle GE, Marth T. An evaluation of antimicrobial treatment for Whipple's disease: tetracycline versus trimethoprim-sulfamethoxazole. Dig Dis Sci 1994; 39: 1642-8. PubMed  
 23. Schnider PJ, Reisinger EC, Gerschlager W, et al. Long-term follow-up in cerebral Whipple's disease. Eur J Gastroenterol Hepatol 1996; 8: 899-903. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Henrik Forssell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona