Turistdiarré, escheria coli-infektion i tarmen

  • DEFINITION:En akut, icke-inflammatorisk tarminfektion med lös avföring och begränsad systemisk påverkan. Begreppet turistdiarré åsyftar oftast infektioner med escheria coli. 
  • FÖREKOMST:Turistdiarré är det vanligaste hälsoproblemet som beskrivs i samband med utlandsvistelse.
  • SYMTOM:Symtomen är i typfallet 4–5 lösa eller vattniga avföringar per dag, eventuellt även magsmärtor och illamående.
  • KLINISKA FYND:Som regel finns inga kliniska fynd av betydelse.
  • DIAGNOSTIK:Inga tilläggsundersökningar är nödvändiga i vanliga fall.
  • BEHANDLING:Majoriteten av patienterna behöver inte behandling utöver god vätsketillförsel. Bara undantagsvis ges antibiotika. 

Sjukdomsinformation

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.