Gå direkt till huvudinnehållet

Turistdiarré, escheria coli-infektion i tarmen

Senast reviderad:


DEFINITION:
En akut, icke-inflammatorisk tarminfektion med lös avföring och begränsad systemisk påverkan. Begreppet turistdiarré åsyftar oftast infektioner med escheria coli. 
FÖREKOMST:
Turistdiarré är det vanligaste hälsoproblemet som beskrivs i samband med utlandsvistelse.
SYMTOM:
Symtomen är i typfallet 4–5 lösa eller vattniga avföringar per dag, eventuellt även magsmärtor och illamående.
KLINISKA FYND:
Som regel finns inga kliniska fynd av betydelse.
DIAGNOSTIK:
Inga tilläggsundersökningar är nödvändiga i vanliga fall.
BEHANDLING:
Majoriteten av patienterna behöver inte behandling utöver god vätsketillförsel. Bara undantagsvis ges antibiotika.