Viral gastroenterit

  • Definition:Tarminfektion som förorsakas av virus. Norovirus är vanligast i alla åldrar. Rotavirus och adenovirus ses speciellt hos barn. Dålig handhygien och låg ålder predisponerar för infektion.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd bland barn under 4–5 år. Förekommer särskilt under vintermånaderna. 
  • Symtom:Symtomen är illamående, aptitlöshet, kräkningar, diarré. 
  • Kliniska fynd:Låggradig feber förekommer. Tecken på dehydrering kan ses, särskilt hos barn. 
  • Diagnostik:Avföringsprover kan tas för påvisning av agens vid tvivel av diagnosen.
  • Behandling:Rehydrering och ersättning av pågående förluster är den viktigaste behandlingen. Man bör undvika hyperosmolära drycker som läsk och koncentrerad saft med lite vatten. Komersiella rehydreringslösningar rekommenderas till barn för att ersätta saltförluster. God handhygien kan föreygga utbrott. 

Basfakta

Definition

  • Magtarminfektion orsakad av virus.1
  • Indelas efter etiologisk agens.
  • Bland de vanligaste virala orsakerna finns norovirus och rotavirus (se även egna artiklar).
  • Se även symtomtexten om akut diarré.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och förlopp

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.