Gå direkt till huvudinnehållet

Viral gastroenterit

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Tarminfektion som förorsakas av virus. Norovirus är vanligast i alla åldrar. Rotavirus och adenovirus ses speciellt hos barn. Dålig handhygien och låg ålder predisponerar för infektion.
Förekomst:
Vanligt tillstånd bland barn under 4–5 år. Förekommer särskilt under vintermånaderna. 
Symtom:
Symtomen är illamående, aptitlöshet, kräkningar, diarré. 
Kliniska fynd:
Låggradig feber förekommer. Tecken på dehydrering kan ses, särskilt hos barn. 
Diagnostik:
Avföringsprover kan tas för påvisning av agens vid tvivel av diagnosen.
Behandling:
Rehydrering och ersättning av pågående förluster är den viktigaste behandlingen. Man bör undvika hyperosmolära drycker som läsk och koncentrerad saft med lite vatten. Komersiella rehydreringslösningar rekommenderas till barn för att ersätta saltförluster. God handhygien kan föreygga utbrott. 
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet
  • Tidigare: Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm

Tidigare sakkunniga

  • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm