Hemorrojder

  • Definition:Hemorrojder är analkuddar som lossat från sitt fäste och blivit förstorade, stasade och lättblödande.
  • Förekomst:Hemorrojder förekommer hos upp till 40 % av vuxen normalbefolkning vid endoskopisk undersökning, varav cirka 45 % har symtom.
  • Symtom:Blödning är det vanligaste symtomet vid hemorrojder grad 1–2 medan slemutsöndring och anal klåda/irritation är de vanligaste symtomen vid hemorrojder grad 3–4
  • Kliniska fynd:Hemorrojder grad 1 ses vid proktoskopi. Hemorrojder grad 2 och 3 ses vid krystning medan grad 4 ses vid vanlig inspektion
  • Diagnostik:Inspektion och palpation av anus samt proktoskopi med krystning. Rektoskopi bör göras för att utesluta anal- och rektalcancer
  • Behandling:Undvik förstoppning. Blödning och obehag kan lindras med lokalbehandling. Vid svårare blödning görs ligering med gummiband eller sklerosering. Hemorrojdektomi utförs vid svåra lokala besvär.

Basfakta

Definition

  • Hemorrojder är analkuddar som lossat från sitt fäste och blivit förstorade, stasade och lättblödande.1
  • De kan antingen vara täckta av slemhinna (inre hemorrojder) eller hud (yttre hemorrojder).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.