Analinkontinens

  • Definition:Analinkontinens är läckage av gas eller lös/fast avföring. Fekal inkontinens är läckage av fast/lös avföring.
  • Förekomst:I Sverige räknar man med att cirka 2–10 % av befolkningen är avföringsinkontinent.
  • Anamnes:Inriktas på omfattningen av symtomet och identifiering av faktorer som kan orsaka analinkontinens.   
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara lokala processer som förklarar symtomet och försvagad sfinkter.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Olika bilddiagnostiska metoder kan ha diagnostiskt värde.
  • Behandling:Behandlingen är i regel icke-kirurgisk med hygienåtgärder, lämpliga toalettvanor, koståtgärder, bäckenbottenträning (med eller utan biofeedback och elstimulering), bulkmedel, loperamid och prövning av analpropp. Hos vissa kan sakralnervstimulering och kirurgi vara ett alternativ. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.