Analfissur

  • Definition:Analfissur innebär en sprickbildning i huden i analöppningen.
  • Förekomst:Ett vanligt tillstånd, oftast hos personer mellan 30 och 50 år gamla.
  • SymtomHuvudsymtomet är (kraftig) smärta med eventuell blödning från analöppningen. 
  • Kliniska fynd:Vid inspektion av patienten i ryggläge återfinns fissuren i 75 % av fallen vid kl 6, från övergången mellan hud och slemhinna och vidare.
  • Diagnos:Baseras i vanliga fall på anamnes och kliniska fynd. 
  • Behandling:Akuta fissurer kan behandlas konservativt med varma sittbad, analhygien, kostförändringar och -tillskott för att hålla avföringen mjuk, och lokala smärtstillande preparat. Vid behandlingssvikt kan lokala preparat som minskar slutmuskelns tonus användas. I vissa fall behövs behandling med botulinumtoxin och/eller kirurgi. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.