Gå direkt till huvudinnehållet

Analfissur

Senast reviderad:


Definition:
Analfissur innebär en sprickbildning i huden i analöppningen.
Förekomst:
Ett vanligt tillstånd, oftast hos personer mellan 30 och 50 år gamla.
Symtom
Huvudsymtomet är (kraftig) smärta med eventuell blödning från analöppningen. 
Kliniska fynd:
Vid inspektion av patienten i ryggläge återfinns fissuren i 75 % av fallen vid kl 6, från övergången mellan hud och slemhinna och vidare.
Diagnos:
Baseras i vanliga fall på anamnes och kliniska fynd. 
Behandling:
Akuta fissurer kan behandlas konservativt med varma sittbad, analhygien, kostförändringar och -tillskott för att hålla avföringen mjuk, och lokala smärtstillande preparat. Vid behandlingssvikt kan lokala preparat som minskar slutmuskelns tonus användas. I vissa fall behövs behandling med botulinumtoxin och/eller kirurgi. 
 1. Stewart DB Sr, Gaertner W, Glasgow S, et al. Clinical practice guideline for the management of anal fissures. Dis Colon Rectum 2017; 60:7. PubMed  
 2. Jonas M, Scholefield JH. Anal fissure. Gastroenterol Clin North Am 2001; 30: 167 - 81. PubMed  
 3. Beaty JS, Shashidharan M. Anal fissure. Clin Colon Rectal Surg 2016; 29(1): 30-7. pmid:26929749 PubMed  
 4. Schouten WR, Briel HW, Auwerda JJ. Relationship between anal pressure and anodermal blood flow. Dis Colon Rectum 1994;37: 664-9. PubMed  
 5. Cross KL, Massey EJ, Fowler AL, et al; ACPGBI. The management of anal fissure: ACPGBI position statement. Colorectal Dis. 2008;10(suppl 3):1-7.
 6. Altomare DF, Binda GA, Canuti S, et al. The management of patients with primary chronic anal fissure: a position paper. Tech Coloproctol. 2011;15:135-141. PubMed  
 7. Nelson RL, Thomas K, Morgan J, Jones A. Non surgical therapy for anal fissure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD003431. DOI: 10.1002/14651858.CD003431.pub3. DOI  
 8. Dodi G, Bogoni F, Infantino A, et al. Hot or cold in anal pain? A study of the changes in internal anal sphincter pressure profiles. Dis Colon Rectum 1986; 29(4): 248-51. pmid:3948615 PubMed  
 9. Tejirian T, Abbas MA. Sitz bath: Where is the evidence? Scientific basis of a common practice. Dis Colon Rectum 2005; 48: 2336-40. PubMed  
 10. Nelson R. Non surgical therapy for anal fissure. Cochrane Database Syst Rev 2006; 4: CD003431. doi:10.1002/14651858.CD003431.pub2 DOI  
 11. Scholefield JH, Bock JU, Marla B, et al. A dose finding study with 0.1%, 0.2%, and 0.4% glyceryl trinitrate ointment in patients with chronic anal fissures. Gut 2003; 52(2): 264-9. pmid:12524411 PubMed  
 12. Bundgaard NS, Hagen KK, Nordholm-Carstensen A. Treatment of anal fissures. Ugeskr Laeger 2017; 179: pii:V05170384. pmid:29076452 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Karin Strigård, docent och överläkare, Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå