Analcancer

  • Definition:Malign tumör i analkanalen.
  • Förekomst:Analcancer är ovanligt i Sverige, men incidensen är stigande. I Sverige upptäcks cirka 200 nya fall årligen av analacancer.
  • Symtom:Nytillkomna trängningar till avföring eller läckage, blod i avföring, analsmärta, sår, fissurer eller känsla av obstruktion.
  • Kliniska fynd:Nytillkommen knöl/förändring analt eller i ljumskar. Atypiska eller tätt återkommande perianala abscesser. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Diagnostik:Rektoskopi och biopsi. MRT av lilla bäckenet och PET/DT av thorax och buk.
  • Behandling:Primärbehandling är strålning i kombination med cytostatika (radiokemoterapi). Kirurgi kan vara aktuellt vid liten perianal tumör, vid residualtumör eller vid lokalrecidiv efter radiokemoterapi när strålbehandling inte är möjligt på grund av tidigare bestrålning. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.