Gå direkt till huvudinnehållet

Analcancer

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Malign tumör i analkanalen.
Förekomst:
Analcancer är ovanligt i Sverige, men incidensen är stigande. I Sverige upptäcks cirka 200 nya fall årligen av analacancer.
Symtom:
Nytillkomna trängningar till avföring eller läckage, blod i avföring, analsmärta, sår, fissurer eller känsla av obstruktion.
Kliniska fynd:
Nytillkommen knöl/förändring analt eller i ljumskar. Atypiska eller tätt återkommande perianala abscesser. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC). 
Diagnostik:
Rektoskopi och biopsi. MRT av lilla bäckenet och PET/DT av thorax och buk.
Behandling:
Primärbehandling är strålning i kombination med cytostatika (radiokemoterapi). Kirurgi kan vara aktuellt vid liten perianal tumör, vid residualtumör eller vid lokalrecidiv efter radiokemoterapi när strålbehandling inte är möjligt på grund av tidigare bestrålning. 
 1. Analcancer. Nationellt vårdprogram Regionala cancercentrum i samverkan. 2020. www.cancercentrum.se  
 2. Silverberg MJ, Lau B, Justice AC et al. Risk of anal cancer in HIV-infected and HIV-uninfected individuals in North America. Clin Infect Dis. 2012 Apr;54(7):1026-34. PMID:22291097 PubMed  
 3. Abramowitz L, Jacquard AC, Jaroud F, et al. Human papillomavirus genotype distribution in anal cancer in France: The EDiTH V study. Int J Cancer. 2010 Sep 13. Epub ahead of print.
 4. Daling JR, Madeleine MM, Johnsson LG et al. Human papillomavirus, smoking, and sexual practices in the etiology of anal cancer. Cancer 2004; 101: 270 - 80. PubMed  
 5. Edgren G, Sparen P. Risk of anogenital cancer after diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia: a prospective population-based study. Lancet Oncol 2007; 8: 311-6. PubMed  
 6. Nielsen A, Kjaer SK, Munk C, Osler M, Iftner T. Persistence of high-risk human papillomavirus infection in a population-based cohort of Danish women. J Med Virol 2010; 82: 616-23. PubMed  
 7. Gervaz P, Allal AS, Villiger P et al. Squamous cell carcinoma of the anus: another sexually transmitted disease. Swiss Med Wkly 2003; 133: 353-9. PubMed  
 8. Schiffman M, Kjaer SK. Chapter 2: Natural history of anogenital human papillomavirus infection and neoplasia. J Natl Cancer Inst Monogr 2003; 31: 14-9. PubMed  
 9. Ryan DP, Willett CG. Classification and epidemiology of anal cancer. UpToDate, last updated Jan 15, 2019. UpToDate  
 10. Dahl O, Fluge Ø. Analkreft. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 198-200. PubMed  
 11. Zbar AP, Fenger C, Efron J et al. The pathology and molecular biology of anal intraepithelial neoplasia: comparisons with cervical and vulvar intraepithelial carcinoma. Int J Colorectal Dis 2002; 17: 203-15. PubMed  
 12. Abbasakoor F, Boulos PB. Anal intraepithelial neoplasia. Br J Surg 2005; 92: 277-90. PubMed  
 13. Watson AJ, Smith BB, Whitehead MR et al. Malignant progression of anal intra-epithelial neoplasia. ANZ J Surg 2006; 76: 715-7. PubMed  
 14. Ortholan C, Ramoiolo A, Peiffert D et al. Anal canal carcinoma: early-stage tumors < or = 10 mm (T1 or Tis): therapeutic options and original pattern of local failure after radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 62: 479-85. PubMed  
 15. Hessol NA, Pipkin S, Schwarcz S et al. The impact of highly active antiretroviral therapy on non-AIDS-defining cancers among adults with AIDS. Am J Epidemiol 2007; 165; 1143-53.
 16. Analcancer. Standardiserat vårdförlopp, SVF. Förkortad version för primärvården, RCC www.cancercentrum.se  
 17. Dahl O, Fluge Ø. Anal cancer.Tidsskr Nor Laegeforen. 2008 Jan 17;128(2):198-200.PMID:18202733 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Karin Strigård, docent och överläkare, Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå