Analabscess och analfistel

  • Definition:Analabscesser kan vara enklare hudabscesser men kan också har sitt ursprung i analkörtlarna och sprida sig i olika riktningar.
  • Förekomst:Ganska vanligt tillstånd. 
  • Symtom:Abscesser ger tilltagande smärta och ömhet. Anorektala fistlar ger ofta sekretion. 
  • Kliniska fynd:Abscesser ger lokal värme, svullnad och erytem. Mynningen till en analfistel kan observeras och fisteln kan eventuellt palperas i analkanalen.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på symtom och kliniska fynd. Vid fistlar kan ultraljud och MRT göras för att kartlägga omfattningen.
  • Behandling:Båda tillstånd behandlas kirurgiskt. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.