Anal-/rektalprolaps

  • Definition:Försvagning av bäckengolvet. Man skiljer mellan analprolaps och rektalprolaps.
  • Förekomst:Rektalprolaps Är ganska ovanligt, och det uppges en incidens på 0,2–0,4 % i den vuxna befolkningen.
  • Symtom:Vid defekation och andra aktiviteter som ökar trycket i analområdet upplever patienten att ändtarmen vrängs ut.
  • Kliniska fynd:När patienten krystar prolaberar ändtarmen. 
  • Diagnostik:Inspektion och rektoskopi. Eventuellt defekografi.
  • Behandling:Undvika förstoppning och andra aktiviteter som ökar trycket mot anus, eventuellt kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.