Gå direkt till huvudinnehållet

Anal-/rektalprolaps

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Försvagning av bäckengolvet. Man skiljer mellan analprolaps och rektalprolaps.
Förekomst:
Rektalprolaps Är ganska ovanligt, och det uppges en incidens på 0,2–0,4 % i den vuxna befolkningen.
Symtom:
Vid defekation och andra aktiviteter som ökar trycket i analområdet upplever patienten att ändtarmen vrängs ut.
Kliniska fynd:
När patienten krystar prolaberar ändtarmen. 
Diagnostik:
Inspektion och rektoskopi. Eventuellt defekografi.
Behandling:
Undvika förstoppning och andra aktiviteter som ökar trycket mot anus, eventuellt kirurgi.
 1. Varma MG, Steele SR. Overview of rectal procidentia (rectal prolapse). UpToDate, last updated Mar 02, 2017. UpToDate  
 2. Felt-Bersma RJ, Tiersma ES, Cuesta MA. Rectal prolapse, rectal intussusception, rectocele, solitary rectal ulcer syndrome, and enterocele. Gastroenterol Clin North Am 2008; 37:645. PubMed  
 3. Kairaluoma MV, Kellokumpu IH. Epidemiologic aspects of complete rectal prolapse. Scand J Surg 2005; 94: 207-10. PubMed  
 4. Madiba TE, Baig MK, Wexner SD. Surgical management of rectal prolapse. Arch Surg 2005; 140: 63-73. PubMed  
 5. Stein EA, Stein DE. Rectal procidentia: diagnosis and management. Gastrointest Endosc Clin N Am 2006; 16: 189-201. PubMed  
 6. Tou S, Brown SR, Nelson RL. Surgery for complete (full‐thickness) rectal prolapse in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD001758. DOI: 10.1002/14651858.CD001758.pub3. www.cochranelibrary.com  
 7. Kaufman HS, Buller JL, Thompson JR, et al. Dynamic pelvic magnetic resonance imaging and cystocolpoproctography alter surgical management of pelvic floor disorders. Dis Colon Rectum 2001; 44: 1575-83. PubMed  
 8. Maglinte DD, Bartram CI, Hale DA, et al. Functional imaging of the pelvic floor. Radiology 2011; 258: 23-39. Radiology  
 9. Lysy J, Sistiery-Ittah M, Israelit Y, et al. Topical capsaicin - a novel and effective treatment for idiopathic intractable pruritus ani: a randomised, placebo controlled, crossover study. Gut 2003; 52: 1323-6. Gut  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Karin Strigård, docent och överläkare, Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå