Tarmischemi

  • Definition:Tillstånd där blodtillförseln inte räcker för att uppfylla tarmens syrebehov.
  • Förekomst:Beror på typen av ischemi (akut eller kronisk arteriell ischemi, icke-ocklusiva tillstånd, venös ischemi). 
  • Symtom:Buksmärta, viktminskning, diarré och illamående förekommer vid de flesta former av tarmischemi.
  • Kliniska fynd:Beror på typen av ischemi. Kan variera från lindriga symtom till sepsis och chock.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes, kliniska fynd, blodprover och bilddiagnostik. 
  • Behandling:Revaskularisering uppnås på olika sätt, beroende på typen av ischemi. Förebyggande av komplikationer. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.