Tarminvagination, barn

  • Definition:Tarminvagination innebär att ett tarmavsnitt skjuts in i efterföljande tarmavsnitt, vilket leder till cirkulationsstörning, tarmobstruktion och akut buk.
  • Förekomst:Vanligast före 2 års ålder. Incidensen är 1,4–2 per 1 000 levandefödda per år.
  • Symtom:Akuta, intermittenta magsmärtor, kräkningar och blod/slem i avföringen.
  • Kliniska fynd:Invaginationen kan ofta palperas som en resistens, oftast i övre högra bukkvadranten. Senare i förloppet peritonitfynd. 
  • Diagnostik:Diagnosen ställs ofta med ultraljudsundersökning.
  • Behandling:Reponeras med luft, saltvatten eller kontrastmedel. Ibland krävs kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.