Gå direkt till huvudinnehållet

Tarminvagination, barn

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tarminvagination innebär att ett tarmavsnitt skjuts in i efterföljande tarmavsnitt, vilket leder till cirkulationsstörning, tarmobstruktion och akut buk.
Förekomst:
Vanligast före 2 års ålder. Incidensen är 1,4–2 per 1 000 levandefödda per år.
Symtom:
Akuta, intermittenta magsmärtor, kräkningar och blod/slem i avföringen.
Kliniska fynd:
Invaginationen kan ofta palperas som en resistens, oftast i övre högra bukkvadranten. Senare i förloppet peritonitfynd. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs ofta med ultraljudsundersökning.
Behandling:
Reponeras med luft, saltvatten eller kontrastmedel. Ibland krävs kirurgi.
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, redaktør NEL
 1. Vo NJ, Sato TT. Intussusception in children. UpToDate, last updated Jun 29, 2018. UpToDate  
 2. Rydning A, Søreeide JA, Berget M, Hylland A. Invaginasjon hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 3117-9 PubMed  
 3. Nylund CM, Denson LA, Noel JM. Bacterial enteritis as risk factor for childhood intussusception: a retrospective cohort study. J Pediatr 2010; 156: 761-5. PubMed  
 4. Yih WK, Lieu TA, Kulldorf M, et al. Intussusception risk after rotavirus vaccination in U.S. infants. N Engl J Med 2014. doi:10.1056/NEJMoa1303164 DOI  
 5. Weintraub ES, Baggs J, Duffy J, et al. Risk of intussusception after monovalent rotavirus vaccination. N Engl J Med 2014. doi:10.1056/NEJMoa1311738 DOI  
 6. Fördjupad information om vaccination mot rotavirus. Folkhälsomyndigheten 2019 www.folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se  
 7. Stabell N, Haugen SE, Köhler T. Invaginasjon. Akuttveileder i pediatri, revidert 2013.
 8. Chahine AA. Intussusception. Medscape. Updated Dec 18, 2018 emedicine.medscape.com  
 9. Tsou PY, Wang YH, Ma YK, et al. Accuracy of point-of-care ultrasound and radiology-performed ultrasound for intussusception: A systematic review and meta-analysis. Am J Emerg Med. 2019. PMID: 31182360 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet