Strålskadad tarm

  • Definition:Akuta och kroniska skador på tarmen efter strålbehandling.
  • Förekomst:En inte helt ovanlig komplikation efter strålbehandling mot cancer i buken.
  • Symtom:Symtomen är i akutfasen diarré, buksmärtor, viktnedgång och kraftlöshet. Kroniska besvär kan komma efter cirka ett år med malabsorption, diarré, buksmärtor, blödning och/eller abscessbildning.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd beror på aktuell komplikation.
  • Diagnostik:Bilddiagnostik eller endoskopi för att verifiera diagnosen.
  • Behandling:Tre huvudsakliga behandlingsformer: läkemedelsbehandling, kirurgisk behandling och näringssubstitution

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.