Gå direkt till huvudinnehållet

Strålskadad tarm

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akuta och kroniska skador på tarmen efter strålbehandling.
Förekomst:
En inte helt ovanlig komplikation efter strålbehandling mot cancer i buken.
Symtom:
Symtomen är i akutfasen diarré, buksmärtor, viktnedgång och kraftlöshet. Kroniska besvär kan komma efter cirka ett år med malabsorption, diarré, buksmärtor, blödning och/eller abscessbildning.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd beror på aktuell komplikation.
Diagnostik:
Bilddiagnostik eller endoskopi för att verifiera diagnosen.
Behandling:
Tre huvudsakliga behandlingsformer: läkemedelsbehandling, kirurgisk behandling och näringssubstitution
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL
 1. Friedman LS. Clinical manifestations, diagnosis, and treatment of radiation proctitis. UpToDate, last updated May 22, 2018. UpToDate  
 2. Czito BG, Meyer JJ, Willett CG. Gastrointestinal toxicity of radiation therapy. UpToDate, last updated March 16, 2010. UpToDate  
 3. Aanderud L, Thorsen E, Brattebø G, Forland M, Kristensen G. Hyperbar oksygenbehandling ved strålereaksjoner. Tidssk Nor Lægeforen 2000; 120: 1020-2. PubMed  
 4. Wedlake L, Thomas K, McGough C, Andreyev HJ. Small bowel bacterial overgrowth and lactose intolerance during radical pelvic radiotherapy: An observational study. Eur J Cancer 2008; 44: 2212. PubMed  
 5. Gunnlaugsson A, Kjellén E, Nilsson P, Bendahl PO, Willner J, Johnsson A. Dose-volume relationships between enteritis and irradiated bowel volumes during 5-fluorouracil and oxaliplatin based chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer. Acta Oncol 2007; 46: 937. PubMed  
 6. Czito BG, Meyer JJ, Willett CG. Gastrointestinal toxicity of radiation therapy. UpToDate, last updated April 2012 . UpToDate  
 7. Roberts I. Diagnosis and management of chronic radiation enteritis. UpToDate, last updated May 14, 2014. UpToDate  
 8. van de Wetering FT, Verleye L, Andreyev HJN, et al. Non‐surgical interventions for late rectal problems (proctopathy) of radiotherapy in people who have received radiotherapy to the pelvis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD003455. PMID: 27111831 PubMed  
 9. Bennett MH, Feldmeier J, Hampson NB, et al. Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD005005. DOI: 10.1002/14651858.CD005005.pub4. www.cochranelibrary.com  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet