Neuroendokrina tumörer (NET)

  • Definition:Neoplasier som utvecklar sig från neuroendokrina celler.
  • Förekomst:Incidens i Sverige är 400–500 nya fall årligen.
  • Symtom:Symtomen beror på tumörens lokalisation och/eller hormonproduktion.
  • Kliniska fynd:Tumörerna är ofta stora när diagnosen ställs. Tarmobstruktion eller palpabla tumörmassor är därför möjligt.
  • Diagnostik:Blodprover av tumörmarkörer och bildundersökningar. Histologi verifierar diagnosen.
  • Behandling:Valet av behandling beror på tumörtyp, stadium och symtomatologi.

Basfakta

Synonymer

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.