Gå direkt till huvudinnehållet

Neuroendokrina tumörer (NET)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Neoplasier som utvecklar sig från neuroendokrina celler.
Förekomst:
Incidens i Sverige är 400–500 nya fall årligen.
Symtom:
Symtomen beror på tumörens lokalisation och/eller hormonproduktion.
Kliniska fynd:
Tumörerna är ofta stora när diagnosen ställs. Tarmobstruktion eller palpabla tumörmassor är därför möjligt.
Diagnostik:
Blodprover av tumörmarkörer och bildundersökningar. Histologi verifierar diagnosen.
Behandling:
Valet av behandling beror på tumörtyp, stadium och symtomatologi.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 1. Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET). Nationellt vårdprogram Regionala cancercentrum i samverkan. (hämtad 2021-06-03) www.cancercentrum.se  
 2. Rindi G, Klöppel G, Couvelard A, et al. TNM staging of midgut and hindgut (neuro) endocrine tumors: a consensus proposal including a grading system. Virchows Arch 2007; 451: 757-62. PubMed  
 3. L H Sobin; M K Gospodarowicz; Ch Wittekind; International Union against Cancer. TNM classification of malignant tumours. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2007.
 4. Hauso O, Gustafsson BI, Kidd M, Waldum HL, et. al. Neuroendocrine tumor epidemiology: contrasting Norway and North America. Cancer 2008; 113: 2655-64. PubMed  
 5. Yao JC, Hassan M, Phan A, et al. One hundred years after "carcinoid": epidemiology of and prognostic factors for neuroendocrine tumors in 35,825 cases in the United States. J Clin Oncol 2008; 26: 3063-72. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 6. Habal N, Sims C, Bilchik AJ. Gastrointestinal carcinoid tumors and second primary malignancies. J Surg Oncol 2000; 75: 310-6. PubMed  
 7. Tichansky DS, Cagir B, Borrazzo E, et al. Risk of second cancers in patients with colorectal carcinoids. Dis Colon Rectum 2002; 45: 91-7. PubMed  
 8. Horton KM, Kamel I, Hofmann L, Fishman EK. Carcinoid tumors of the small bowel: a multitechnique imaging approach. AJR Am J Roentgenol 2004; 182: 559-67. PubMed  
 9. Delle Fave G, Kwekkeboom DJ, Van Cutsem E, et al. ENETS Consensus Guidelines for the management of patients with gastroduodenal neoplasms. Neuroendocrinology 2012; 95: 74-87. PubMed  
 10. de Vries H, Verschueren RC, Willemse PH, Kema IP, de Vries EG. Diagnostic, surgical and medical aspect of the midgut carcinoids. Cancer Treat Rev 2002; 28: 11-25. PubMed  
 11. Pape UF, Perren A, Niederle B, et al. ENETS Consensus Guidelines for the management of patients with neuroendocrine neoplasms from the jejuno-ileum and the appendix including goblet cell carcinomas. Neuroendocrinology 2010; 95: 135-56.
 12. Caplin M, Sundin A, Nillson O, et al. ENETS Consensus Guidelines for the management of patients with digestive neuroendocrine neoplasms: colorectal neuroendocrine neoplasms. Neuroendocrinology 2012; 95: 88-97. PubMed  
 13. Rodríguez G, Vargas E, Abaúnza C, Cáceres S. Necrolytic migratory erythema and pancreatic glucagonoma. Biomedica. 2016 Jun 3;36(2):176-81. PMID: 27622478 PubMed  
 14. Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården. Hämtad 2019-05-29. www.cancercentrum.se  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet