Matförgiftning

 • DEFINITION:Livsmedelsburen sjukdom som beror på bakteriell förorening av matvaror och/eller deras toxiner, eller med parasiter, virus eller kemikalier. 
 • FÖREKOMST:Matförgiftning är ett tämligen vanligt tillstånd. 
 • SYMTOM:Symtom och tecken är illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré och eventuellt feber. 
 • KLINISKA FYND:Vanligtvis ses få kliniska fynd. 
 • DIAGNOSTIK:Oftast är inga undersökningar nödvändiga, eventuellt kan patienten lämna avföringsprov för att isolera infektiöst agens. 
 • BEHANDLING:De flesta fall är självbegränsande och behöver inte behandlas utöver rekommendation att dricka rikligt.

Basfakta

Definition

 • Livsmedelsburen sjukdom med illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré och eventuell feber som beror på matvaror som är förorenade med bakterier och/eller toxiner, eller med parasiter, virus eller kemikalier.
 • Kontaminering beror i regel på otillfredsställande hantering, produktion eller lagring av mat eller dryck.12
 • Sjukdomens inkubationstid och varaktighet avgörs av agens.
 • Tecken på mat- eller vattenburen sjukdom är:
  1. Motsvarande sjukdom hos minst två personer
  2. Belägg för att mat är smittkälla

Diagnos

Andra undersökningar

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.