Matförgiftning

Basfakta

Definition

  • Livsmedelsburen sjukdom med illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré och eventuell feber som beror på matvaror som är förorenade med bakterier och/eller toxiner, eller med parasiter, virus eller kemikalier.1
  • Kontaminering beror i regel på otillfredsställande hantering, produktion eller lagring av mat eller dryck.2
  • Sjukdomens inkubationstid och varaktighet avgörs av agens.
  • Tecken på mat- eller vattenburen sjukdom är:
    1. Motsvarande sjukdom hos minst två personer
    2. Belägg för att mat är smittkälla

Diagnos

Andra undersökningar

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.