Gå direkt till huvudinnehållet

Kolonvolvulus

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tillstånd där en del av tarmen vridit sig runt sig själv med passage-, och ibland perfusionshinder i kolon som följd.
Förekomst:
Cirka 3,5 % av alla fall av kolonileus. Drabbar framförallt äldre.
Symtom:
Buksmärta med överlagrad komponent av koliksmärta vid peristaltik. Illamående, kräkningar och förstoppning.
Kliniska fynd:
Utspänd, tympanistisk och palpöm buk. Feber, takykardi, hypotoni, defense och släppömhet indikerar perforering och/eller peritonit.
Diagnostik:
DT-buk med intravenös kontrast.
Behandling:
Detorsion med tarmsond i genomlysning eller med endoskop vid okomplicerad sigmoideumvolvulus. Operation vid kliniska tecken på tarmischemi, caekalvolvulus och/eller återkommande sigmoideumvolvulus.
  1. Bauman ZM, Evans CH. Volvulus. Surg Clin North Am. 2018 Oct;98(5):973-993. PMID: 30243456. PubMed  
  2. Naveed M, Jamil LH, Fujii-Lau LL et al. American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on the role of endoscopy in the management of acute colonic pseudo-obstruction and colonic volvulus. Gastrointest Endosc. 2020 Feb;91(2):228-235. Erratum in: Gastrointest Endosc. 2020 Mar;91(3):721. PMID: 31791596. PubMed  
  3. Richard AH. Sigmoid volvulus. UpTo Date. Last updated: Jun 24, 2020. www.uptodate.com  
  4. Halabi WJ, Jafari MD, Kang CY, Nguyen VQ, Carmichael JC, Mills S, Pigazzi A, Stamos MJ. Colonic volvulus in the United States: trends, outcomes, and predictors of mortality. Ann Surg. 2014 Feb;259(2):293-301. PMID: 23511842. PubMed  
  5. Le CK, Nahirniak P, Qaja E. Cecal Volvulus. 2020 Dec 7. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 29262030.
  6. Consorti ET, Liu TH. Diagnosis and treatment of caecal volvulus. Postgrad Med J. 2005 Dec;81(962):772-6.PMID: 16344301 PubMed  
  7. Richard AH. Cecal volvulus. UpTo Date. Last updated: Mar 02, 2020. www.uptodate.com  
  • Fredrik Hjern, specialist i kirurgi, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet