Bråck, en översikt

  • Definition:Utbuktning från bukhålan där inre strukturer kan passera ut genom en försvagad del. Ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck är de vanligaste typerna.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd.
  • Symtom:Tyngdkänsla är vanligt. Bråcket kan ibland ge obehag innan det är synligt. Inklämt bråck ger akuta och kraftiga smärtor.
  • Kliniska fynd:Resistens som blir synlig när patienten står, hostar eller pressar ut magen på annat sätt.
  • Diagnostik:Inga relevanta bildundersökningar.
  • Behandling:Vid ljumskbråck föreligger operationsindikation hos små barn och unga vuxna, hos män enbart vid inklämningsrisk eller symtom som påverkar det dagliga livet. Hos kvinnor är det indicerat med operation av ljumskbråck, med eller utan symtom och oavsett lokalisation. 

Basfakta

Definition

  • Ett bråck, hernia, är en svaghet i den fibromuskulära kroppsväggen som inre strukturer kan passera ut genom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.