Gå direkt till huvudinnehållet

Bråck

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Utbuktning från bukhålan där inre strukturer kan passera ut genom en försvagad del. Ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck är de vanligaste typerna.
Förekomst:
Vanligt tillstånd.
Symtom:
Tyngdkänsla är vanligt. Bråcket kan ibland ge obehag innan det är synligt. Inklämt bråck ger akuta och kraftiga smärtor.
Kliniska fynd:
Resistens som blir synlig när patienten står, hostar eller pressar ut magen på annat sätt.
Diagnostik:
Inga relevanta bildundersökningar.
Behandling:
Vid ljumskbråck föreligger operationsindikation hos små barn och unga vuxna, hos män enbart vid inklämningsrisk eller symtom som påverkar det dagliga livet. Hos kvinnor är det indicerat med operation av ljumskbråck, med eller utan symtom och oavsett lokalisation. 
 1. Brooks DC. Classification, clinical features, and diagnosis of inguinal and femoral hernias in adults. UpToDate, last updated Jan 04, 2018. UpToDate  
 2. de Goede B, Timmermans L, van Kempen BJ, et al. Risk factors for inguinal hernia in middle-aged and elderly men: Results from the Rotterdam Study. Surgery 2015; 157: 540-6. pmid:25596770 PubMed  
 3. Zens T, Nichol PF, Cartmill R, Kohler JE. Management of asymptomatic pediatric umbilical hernias: a systematic review. J Pediatr Surg. 2017 Nov;52(11):1723-173. PMID: 28778691 PubMed  
 4. Yuan S, Wang H, Zhou J. Prevalence and Risk Factors of Hernia in Patients With Rectus Abdominis Diastasis: A 10-Year Multicenter Retrospective Study. Front Surg. 2021 Sep 16;8:730875. PMID: 34604296 PubMed  
 5. Halleran DR, Minneci PC, Cooper JN. Association between Age and Umbilical Hernia Repair Outcomes in Children: A Multistate Population-Based Cohort Study. J Pediatr 2019. pmid:31711762 PubMed  
 6. Kingsnorth A (editorial). Treating inguinal hernias. BMJ 2004; 328: 59-60. British Medical Journal  
 7. Indikation för operation av ljumskbråck. Rapport 2011:07 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer. www.socialstyrelsen.se  
 8. HerniaSurge Group. International guidelines for groin hernia management. Hernia. 2018;22(1):1–165. PMID: 29330835. PubMed  
 9. Shakil A, Aparicio K, Barta E, Munez K. Inguinal Hernias: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2020 Oct 15;102(8):487-492. PMID: 33064426. PubMed  
 10. Rosenberg J, Bisgaard T, Kehlet H, et al. Danish Hernia Database recommendations for the management of inguinal and femoral hernia in adults. Dan Med Bull 2011; 58:C4243. PubMed  
 11. Koivusalo AI, Korpela R, Wirtavuori K, et al. A single-blinded, randomized comparison of laparoscopic versus open hernia repair in children. Pediatrics 2009; 123: 332-7. Pediatrics  
 12. Bullen NL, Massey LH, Antoniou SA, Smart NJ, Fortelny RH. Open versus laparoscopic mesh repair of primary unilateral uncomplicated inguinal hernia: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. Hernia. 2019;23(3):461-472. PMID: 31161285. PubMed  
 13. Alfieri S, Amid PK, Campanelli G, et al. International guidelines for prevention and management of post-operative chronic pain following inguinal hernia surgery. Hernia 2011; 15: 239. PubMed  
 14. Inaba T, Okinaga K, Fukushima R, et al. Chronic pain and discomfort after inguinal hernia repair. Surg Today 2012; 42:825. PubMed  
 15. Sajid MS, Leaver C, Baig MK, et al. Systematic review and meta-analysis of the use of lightweight versus heavyweight mesh in open inguinal hernia repair. Br J Surg. 2012;99(1):29–37.
 16. Sanabria A, Dominguez LC, Valdivieso E, Gomez G. Prophylactic antibiotics for mesh inguinal hernioplasty: a meta-analysis. Ann Surg 2007; 245: 392-6. PubMed  
 17. Tolver MA, Strandfelt P, Forsberg G, et al. Determinants of a short convalescence after laparoscopic transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair. Surgery. 2012;151(4):556–563.
 18. Zinther NB, Wara P, Friis-Andersen H. Laparoskopisk operation for incisionelt hernie. Ugeskr Læger 2007; 169: 3559. PubMed  
 19. Burger JW, Luijendijk RW, Hop WC et al. Long-term follow-up of a randomized controlled trial of suture versus mesh repair of incisional hernia. Ann Surg 2004; 240: 578-83. PubMed  
 20. Goodney PP, Birkmeyer CM, Birkmeyer JD. Short-term outcomes of laparoscopic and open ventral hernia repair: a meta-analysis. Arch Surg 2002; 137: 1161-5. PubMed  
 21. Gallegos NC, Dawson J, Jarvis M, Hobsley M. Risk of strangulation in groin hernias. Br J Surg 1991;78: 1771-3. PubMed  
 22. LeBlanc KE, LeBlanc LL, LeBlanc KA. Inguinal hernias: diagnosis and management. Am Fam Physician 2013; 87: 844-8. PubMed  
 23. Page B, Paterson C, Young D, O'Dwyer PJ. Pain from primary inguinal hernia and the effect of repair on pain. Br J Surg 2002;89: 1315-8. PubMed  
 24. McCormack K, Scott NW, Go PM, Ross S, Grant AM: EU Hernia Trialists Collaboration. Laparoscopic techniques versus open techniques for inguinal hernia repair. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(1):CD001785. PMID: 12535413. PubMed  
 25. Scott NW, Webb K, Go PMNYH, Ross SJ, Grant AM on behalf of the EU Hernia Trialists Collaboration. Open Mesh versus Non-Mesh Repair of Inguinal Hernia (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2000. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Henrik Forssell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona