Gå direkt till huvudinnehållet

Gingivit och parodontit

Senast reviderad:


Definition:
Vanligtvis refererar parodontal sjukdom till inflammation i tandköttet (gingivit) och tandlossning (parodontit).
Förekomst:
Såväl gingivit som en viss grad av parodontit uppskattas förekomma hos majoriteten av vuxna.
Anamnes:
Vid gingivit är de första och dominerande symtomen ofta dålig andedräkt och tandkött som lätt blöder när man borstar tänderna och använder tandtråd. Kronisk parodontit har sällan andra symtom, men tänderna kan bli mobila och abscesser kan uppstå.
Kliniska fynd:
Vid gingivit blir tandköttet svullet, glansigt, mörkrött och lättblödande. Tandsten kan observeras. Vid parodontit är tänderna ofta ömma vid perkussion och visar ökad mobilitet.
Diagnos:
Diagnosen gingivit baseras på anamnes och kliniska fynd. Parodontit kan bekräftas med röntgen. 
Behandling:
Behandling och förebyggande åtgärder omfattar främst god egenvård, det vill säga god munhygien med hjälp av tandtråd, tandstickor och mellanrumsborstar. Eventuellt mekanisk rengöring. Mer avancerad behandling kan behövas vid parodontit.
 1. Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. Periodontal diseases. Lancet 2005; 366: 1809-20. PubMed  
 2. Douglass AB, Douglass JM. Common dental emergencies. Am Fam Physician 2003; 67: 511-6. PubMed  
 3. Loe H, Anerud A, Boysen H, et al. Natural history of periodontal disease in man. Rapid, moderate and no loss of attachment in Sri Lankan laborers 14 to 46 years of age. J Clin Periodontol 1986; 13: 431-45. PubMed  
 4. Loe H, Anerud A, Boysen H, et al. The natural history of periodontal disease in man. The rate of periodontal destruction before 40 years of age. J Periodontol 1978; 49: 607-20. PubMed  
 5. Albandar JM, Brunelle JA, Kingman A. Destructive periodontal disease in adults 30 years of age and older in the United States, 1988-1994. J Periodontol 1999; 70: 13-29. PubMed  
 6. Nguyen DH, Martin JT. Common dental infections in the primary care setting. Am Fam Physician 2008; 77: 797-802. PubMed  
 7. Kinane DF, Riggio MP, Walker KF, MacKenzie D, Shearer B. Bacteraemia following periodontal procedures. J Clin Periodontol 2005; 32: 708-13. PubMed  
 8. Savarrio L, MacKenzie D, Riggio MP, Saunders WP, Bagg J. Detection of bacteraemias during non-surgical root canal treatment. J Dent 2005; 33: 293-303. PubMed  
 9. Teeuw WJ, Gerdes VE, Loos BG. Effect of periodontal treatment on glycemic control of diabetic patients: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care 2010; 33: 421-7. PubMed  
 10. Ito HO. Infective endocarditis and dental procedures: evidence, pathogenesis, and prevention. J Med Invest 2006; 53: 189-98. PubMed  
 11. Bergstrom J. Tobacco smoking and chronic destructive periodontal disease. Odontology 2004; 92: 1-8. PubMed  
 12. Taylor GW. Bidirectional interrelationships between diabetes and periodontal diseases: an epidemiologic perspective. Ann Periodontol 2001; 6: 99-112. PubMed  
 13. Soskoln WA and Klinger A. The relationship between periodontal diseases and diabetes: an overview. Ann Periodontol 2001; 6: 91-8. PubMed  
 14. Jordan RC. Diagnosis of periodontal manifestations of systemic diseases. Periodontol 2000 2004; 34: 217-29.
 15. Marshall RI and Bartold PM. A clinical review of drug-induced gingival overgrowths. Aust Dent J 1999; 44: 219-32. PubMed  
 16. Dongari-Bagtzoglou A. Drug-associated gingival enlargement. J Periodontol 2004; 75: 1424-31. PubMed  
 17. Armitage GC. The complete periodontal examination. Periodontol 2000; 34: 22-33. PubMed  
 18. Cobb CM. Clinical significance of non-surgical periodontal therapy: an evidence-based perspective of scaling and root planing. J Clin Periodontol 2002; 29 (suppl 2): 6-16.
 19. Cobb CM. Non-surgical pocket therapy: mechanical. Ann Periodontol 1996; 1: 443-490. PubMed  
 20. Suvan JE. Effectiveness of mechanical nonsurgical pocket therapy. Periodontol 2000 2005; 37: 48-71.
 21. Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA, et al. Powered versus manual toothbrushing for oral health. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 17;6:CD002281. DOI: 10.1002/14651858.CD002281.pub3. DOI  
 22. Brurberg GK, Landmark B, Kornør H. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. nr 29 - 2008.
 23. Sambunjak D, Nickerson JW, Poklepovic T, et al. Flossing for the management of periodontal diseases and dental caries in adults. Cochrane Database Syst Rev 2011; 12: CD008829. DOI:10.1002/14651858.CD008829.pub2. DOI  
 24. Ernst CP, Canbek K, Dillenburger A, Willershausen B. Clinical study on the effectiveness and side effects of hexetidine and chlorhexidine mouthrinses versus a negative control. Quintessence Int 2005; 36: 641-52. PubMed  
 25. Charles CH, Mostler KM, Bartels LL, Mankodi SM. Comparative antiplaque and antigingivitis effectiveness of a chlorhexidine and an essential oil mouthrinse: 6-month clinical trial. J Clin Periodontol 2004; 31: 878-84. PubMed  
 26. James P, Worthington HV, Parnell C, et al. Chlorhexidine mouthrinse as an adjunctive treatment for gingival health. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 3: CD008676. doi:10.1002/14651858.CD008676.pub2 DOI  
 27. Laudenbach JM, Simon Z.. Common dental and periodontal diseases: evaluation and management. Med Clin North Am 2014; 98(6): 1239-60. pmid:25443675 PubMed  
 28. Quirynen M, Mongardini C, de Soete M, et al. The role of chlorhexidine in the one-stage full-mouth disinfection treatment of patients with advanced adult periodontitis. Long-term clinical and microbiological observations. J Clin Periodontol 2000; 27: 578-89. PubMed  
 29. Renvert S, Lessem J, Dahlen G, Lindahl C, Svensson M. Topical minocycline microspheres versus topical chlorhexidine gel as an adjunct to mechanical debridement of incipient peri-implant infections: a randomized clinical trial. J Clin Periodontol 2006; 33: 362-9. PubMed  
 30. Haffajee AD, Socransky SS and Gunsolley JC. Systemic anti-infective periodontal therapy. A systematic review. Ann Periodontol 2003; 8: 115-81. PubMed  
 31. Hung HC and Douglass CW. Meta-analysis of the effect of scaling and root planing, surgical treatment and antibiotic therapies on periodontal probing depth and attachment loss. J Clin Periodontol 2002; 29: 975-86. PubMed  
 32. Preshaw PM, Hefti AF, Novak MJ et al. Subantimicrobial dose doxycycline enhances the efficacy of scaling and root planing in chronic periodontitis: a multicenter trial. J Periodontol 2004; 75: 1068-76. PubMed  
 33. Hanes PJ and Purvis JP. Local anti-infective therapy: pharmacological agents. A systematic review. Ann Periodontol 2003; 8: 79-98. PubMed  
 34. Axelsson P, Nystrom B and Lindhe J. The long-term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance. J Clin Periodontol 2004; 31: 749-57. PubMed  
 35. Johnson GK and Hill M. Cigarette smoking and the periodontal patient. J Periodontol 2004; 75: 196-209. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Ylva-Britt Wahlin Universitetslektor odontologi, Umeå universitet