Svampinfektioner i mun och svalg

  • Definition:Infektion på grund av svamparter (oftast Candida albicans) i munhålan.
  • Förekomst:Förekommer vid tillstånd med nedsatt lokalt eller systemiskt immunförsvar.
  • Symtom:Symtom varierar från inget till sår, smärta, brännande känsla och ändrad smakupplevelse.
  • Fynd:Kan variera från vita plack med erytem, enbart erytem eller icke-avskrapbar vita plack.
  • Diagnostik:Eventuellt utstryk, odling eller biopsi.
  • Behandling:Inriktas mot den bakomliggande orsaken och antimykotisk behandling direkt i munhålan, i vissa fall systemisk behandling

Basfakta

Definition

  • Infektion på grund av svamparter (oftast Candida albicans) i munhålan.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.