Gå direkt till huvudinnehållet

Svampinfektioner i mun och svalg

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Infektion på grund av svamparter (oftast Candida albicans) i munhålan.
Förekomst:
Förekommer vid tillstånd med nedsatt lokalt eller systemiskt immunförsvar.
Symtom:
Symtom varierar från inget till sår, smärta, brännande känsla och ändrad smakupplevelse.
Fynd:
Kan variera från vita plack med erytem, enbart erytem eller icke-avskrapbar vita plack.
Diagnostik:
Eventuellt utstryk, odling eller biopsi.
Behandling:
Inriktas mot den bakomliggande orsaken och antimykotisk behandling direkt i munhålan, i vissa fall systemisk behandling
 1. Pankhurst C. Candidiasis (oropharyngeal). Clin Evid 2005;13:1701-16. Clinical Evidence  
 2. Samaranayake LP, Leung WK, Jin L. Oral Mucosal fungal infections. Periodontol 2009; 49: 39-59. PubMed  
 3. Webb BC, Thomas CJ, Willcox MD, Harty DW, Knox KW. Candida-associated denture stomatitis. Aetiology and management: a review. Part 3. Treatment of oral candidosis. Aust Dent J 1998; 43: 244-9. PubMed  
 4. Ninane J. A multicentre study of fluconazole versus oral polyenes in the prevention of fungal infection in children with hematological or oncological malignancies. Multicentre study group. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994; 13: 330-7. PubMed  
 5. Phillips P, Zemcov J, Mahmood W, Montaner JSG, Craib K, Clarke AM. Itraconazole cyclodextrin solution for fluconazole-refractory oropharyngeal candidiasis in AIDS: correlation of clinical response with in vitro susceptibility. AIDS 1996; 10: 1369-76. PubMed  
 6. Krishnan PA. Fungal infections of the oral mucosa. Indian J Dent Res 2012; 23(5): 650-9. pmid:23422613 PubMed  
 7. Reibel J, Kragelund C. Infektioner i mundslimhinden. Ugeskr Læger 2010; 172: 3023. Ugeskrift for Læger  
 8. Rindum JL, Stenderup A, Holmstrup P. Identification of Candida albicans types related to healthy and pathological oral mucosa. J Oral Pathol Med 1994; 23: 406-12. PubMed  
 9. SBU. Mineralvatten för att behandla svampinfektion i munhålan. Publicerad 2023-03-23 (hämtad 2023-05-15). www.sbu.se  
 10. Budtz-Jørgensen E. Oral mucosal lesions associated with the wearing of removable dentures. J Oral Pathol 1981; 10: 65-80. PubMed  
 11. Walker DM, Stafford GD, Huggett R et al. The treatment of denture-induced stomatitis. Br Dent J 1981; 151: 416-9. PubMed  
 12. Scheibler E, da Silva RM, Leite CE, et al. Stability and efficacy of combined nystatin and chlorhexidine against suspensions and biofilms of Candida albicans. Arch Oral Biol 2018; 89: 70-76. pmid:29477025 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Anna Stjernquist-Desatnik, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus