Muntorrhet

  • Definition:Subjektiv känsla av att vara torr i munnen (xerostomi) eller mätbar minskning av salivproduktionen (hyposalivation). Kan bero på många orsaker, vanligast är biverkning av läkemedel.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd med prevalens >20 %.
  • Symtom:Muntorrhet.
  • Kliniska fynd:Inga relevanta kliniska fynd.
  • Diagnostik:Spottkörtelfunktionen kan undersökas objektivt med metoder som sialografi och skintigrafi, eller med standardiserade volymetriska mätningar.
  • Behandling:Olika åtgärder för att öka vätskemängden i munnen.

Basfakta

Definition

  • Xerostomi är den subjektiva känslan att vara torr i munnen, medan hyposalivation innebär en mätbar minskning av salivproduktionen. De två tillstånden sammanfaller ofta.1-2
  • Muntorrhet beror på hyposalivation eller förändringar av salivens kvalitet.
  • Saliven har en avgörande betydelse för oral hälsa och välbefinnande samt den allmänna livskvaliteten.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.