Gå direkt till huvudinnehållet

Muntorrhet

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Subjektiv känsla av att vara torr i munnen (xerostomi) eller mätbar minskning av salivproduktionen (hyposalivation). Kan bero på många orsaker, vanligast är biverkning av läkemedel.
Förekomst:
Vanligt tillstånd med prevalens 10–30 %.
Symtom:
Muntorrhet. Andra symtom kan vara brännande känsla, sveda, smärta, nedsatt smaksinne och svårt att prata.
Kliniska fynd:
Inga relevanta kliniska fynd.
Diagnostik:
Spottkörtelfunktionen kan undersökas objektivt med metoder som sialografi och skintigrafi, eller med standardiserade volymetriska mätningar.
Behandling:
Olika åtgärder för att öka vätskemängden i munnen. Munsköljning med flour för att motverka karies.
 1. Kvalheim SF, Marthinussen IMC, Berg E, Strand GV. Dry mouth in the seriously ill and dying. Munntørrhet hos alvorlig syke og døende. Tidsskr Nor Laegeforen. 2022;142(3):10.4045/tidsskr.21.0232. Published 2022 Feb 7. doi:10.4045/tidsskr.21.0232. PMID: 35170926 PubMed  
 2. Nederfors T, Isaksson R, Mörnstad H, Dahlöf C. Prevalence of perceived symptoms of dry mouth in an adult Swedish population--relation to age, sex and pharmacotherapy. Community Dent Oral Epidemiol. 1997;25(3):211-216. doi:10.1111/j.1600-0528.1997.tb00928.x. PMID: 9192149 PubMed  
 3. Jamieson LM, Thomson WM. Xerostomia: its prevalence and associations in the adult Australian population. Aust Dent J. 2020;65 Suppl 1:S67-S70. doi:10.1111/adj.12767. PMID: 32583587 PubMed  
 4. Løkken P, Birkeland JM. Munntørrhet – årsaker og aktuelle tiltak. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 642-6. PubMed  
 5. Hahnel S, Schwarz S, Zeman F, et al. Prevalence of xerostomia and hyposalivation and their association with quality of life in elderly patients in dependence on dental status and prosthetic rehabilitation: a pilot study. J Dent. 2014;42(6):664–670. PMID: 24632475 PubMed  
 6. Løkken P, Birkeland JM. Medikamenter og munntørrhet. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 581-2. PubMed  
 7. Plemons JM, Al-Hashimi I, Marek CL, American Dental Association Council on Scientific Affairs. Managing xerostomia and salivary gland hypofunction: executive summary of a report from the American Dental Association Council on Scientific Affairs. J Am Dent Assoc 2014; 145:867. PMID: 25082939 PubMed  
 8. Guggenheimer J, Moore PA. Xerostomia. Etiology, recognition and treatment. J Am Dent Assoc 2003; 134: 61-9. PubMed  
 9. Jensen SB, Pedersen AM, Reibel J et al. Xerostomia and hypofunction of the salivary glands in cancer therapy. Support Care Cancer 2003; 11: 207-25. PubMed  
 10. Wu AJ. Optimizing dry mouth treatment for individuals with Sjögren's syndrome. Rheum Dis Clin North Am 2008; 34: 1001 . PubMed  
 11. Furness S, Bryan G, McMillan R, Worthington HV. Interventions for the management of dry mouth: non-pharmacological interventions. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(8):CD009603. Published 2013 Aug 30. doi:10.1002/14651858.CD009603.pub. PMID: 23996155 PubMed  
 12. Furness S, Worthington HV, Bryan G, Birchenough S, McMillan R. Interventions for the management of dry mouth: topical therapies. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(12):CD008934. Published 2011 Dec 7. doi:10.1002/14651858.CD008934.pub. PMID: 22161442 PubMed  
 13. Amerongen AVN, Veerman EC. Current therapies for xerostomia and salivary gland hypofunction associated with cancer therapies. Support Care Cancer 2003; 11: 226-31. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim