Afte

  • Definition:Återkommande sår i munhålan av okänd orsak, antagligen multifaktoriell.
  • Förekomst:Punktprevalensen är cirka 2 %.
  • Symtom:Återkommande besvär med enskilda eller flera smärtsamma sår i munnen som läker inom 10–14 dagar.
  • Kliniska fynd:En eller flera runda och skarpt avgränsade sår, cirka 2–8 mm i diameter, som är täckta av gulvitt pseudomembran och omgivna av ett ilsket rött område.
  • Diagnostik:Inga tilläggsundersökningar har diagnostiskt värde.
  • Behandling:Behandling är vanligtvis inte nödvändig. Särskilda typer av tandkräm och munsköljningsmedel kan minska antal aftösa sår vid återkommande besvär. Lokalbehandling med glukokortikoid påskyndar läkning och minskar smärtan.

Basfakta

Definition

  • Återkommande runda till ovala, ytliga, mjuka, vita blåsor eller sår på tungan, i gommen, mungolvet, på insidan av kinderna eller läpparna med en inflammerad ring runt om.1-2
  • Såren debuterar ofta i barndomen hos patienter där ofta flera i familjen har återkommande afte. Tillståndet avklingar ofta kring tjugoårsåldern.3-4
  • Cirka 80 % av patienterna med återkommande afte upplever små sår, 2–8 mm i diameter som läker inom loppet av 10–14 dagar.5 I sällsynta fall är såren större, eventuellt herpetiforma, mer smärtsamma och har längre duration.2
  • Intervallen mellan anfallen kan variera från några dagar till flera månader.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.