Gå direkt till huvudinnehållet

Afte

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Återkommande sår i munhålan av okänd orsak, antagligen multifaktoriell.
Förekomst:
Punktprevalensen är cirka 2 %.
Symtom:
Återkommande besvär med enskilda eller flera smärtsamma sår i munnen som läker inom 10–14 dagar.
Kliniska fynd:
En eller flera runda och skarpt avgränsade sår, cirka 2–8 mm i diameter, som är täckta av gulvitt pseudomembran och omgivna av ett ilsket rött område.
Diagnostik:
Inga tilläggsundersökningar har diagnostiskt värde.
Behandling:
Behandling är vanligtvis inte nödvändig. Särskilda typer av tandkräm och munsköljningsmedel kan minska antal aftösa sår vid återkommande besvär. Lokalbehandling med glukokortikoid påskyndar läkning och minskar smärtan.
 1. Akintoye SO, Greenberg MS. Recurrent aphthous stomatitis. Dent Clin North Am. 2014;58(2):281-297. PubMed  
 2. Edgar NR, Saleh D, Miller RA. Recurrent Aphthous Stomatitis: A Review. J Clin Aesthet Dermatol 2017; 10:26. PubMed  
 3. Jontell M, Mobacken H. Läkemedelsboken, kap Munhålans sjukdomar: Läkemedelsverktet, 2015. lakemedelsboken.se  
 4. Shulman JD. An exploration of point, annual, and lifetime prevalence in characterizing recurrent aphthous stomatitis in USA children and youths. J Oral Pathol Med 2004; 33: 558-66. PubMed  
 5. Dellavalle RP. Recurrent aphthous stomatitis. UpToDate, last updated May 12, 2022. www.uptodate.com  
 6. Baccaglini L, Lalla RV, Bruce AJ, et al. Urban legends: recurrent aphthous stomatitis. Oral Dis. 2011 Nov;17(8):755-70. PubMed  
 7. Scully C. Aphthous ulceration. N Engl J Med 2006; 355: 165-72. PubMed  
 8. Sánchez-Bernal J, Conejero C, Conejero R. Recurrent Aphthous Stomatitis. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed). 2020 Jul-Aug;111(6):471-480. English, Spanish. doi: 10.1016/j.ad.2019.09.004. Epub 2020 May 22. PMID: 32451064 PubMed  
 9. Scully C, Felix DH. Oral medicine -- update for the dental practitioner: aphthous and other common ulcers. Br Dent J 2005; 199: 259-64. PubMed  
 10. Scully C, Gorsky M, Lozada-Nur F. The diagnosis and management of recurrent aphthous stomatitis: a consensus approach. J Am Dent Assoc 2003; 134: 200-7. PubMed  
 11. Liu C, Zhou Z, Liu G, et al. Efficacy and safety of dexamethasone ointment on recurrent aphthous ulceration. Am J Med. 2012;125:292-301. PubMed  
 12. Hopper SM, McCarthy M, Tancharoen C, Lee KJ, Davidson A, Babl FE. Topical lidocaine to improve oral intake in children with painful infectious mouth ulcers: a blinded, randomized, placebo-controlled trial. Ann Emerg Med. 2014 Mar;63(3):292-9. doi: 10.1016/j.annemergmed.2013.08.022. Epub 2013 Nov 7. PMID: 24210368 PubMed  
 13. Alidaee MR, Taheri A, Mansoori P, Ghodsi SZ. Silver nitrate cautery in aphthous stomatitis: a randomized controlled trial. Br J Dermatol 2005; 153: 521-25. PubMed  
 14. Brocklehurst P, Tickle M, Glenny AM, Lewis MA, Pemberton MN, Taylor J, Walsh T, Riley P, Yates JM. Systemic interventions for recurrent aphthous stomatitis (mouth ulcers). Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;(9):CD005411. doi: 10.1002/14651858.CD005411.pub2. PMID: 22972085 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet