Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

 • Definition: Symtom som orsakas av läckage, ”reflux”, av ventrikel-/duodenalinnehåll till esofagus och som medför reducerad livskvalitet och behov av läkemedelsbehandling.
 • Förekomst: 5–7 % av den vuxna befolkningen.
 • Symtom: Halsbränna - svidande, brännande obehag som stiger uppåt i bröstet, sura uppstötningar. Lindring från antacida, protonpumpshämmare eller H2-blockerare. Åtföljande symtom kan vara dysfagi, heshet, icke-kardiella bröstsmärtor och kronisk hosta
 • Kliniska fynd:Den kliniska undersökningen ger sällan fynd av betydelse för diagnosen, men skada på tandemaljen kan ses efter långvarig refluxsjukdom utan adekvat behandling.
 • Diagnostik:Inga biokemiska prover har diagnostiskt värde. Provbehandling med protonpumpshämmare ger tillfredsställande sensitivitet och specificitet. Endoskopisk undersökning av esofagus krävs bland patienter med varningssymtom (sväljningssvårigheter, hematemes, blod i avföringen, järnbristanemi, viktminskning) och bland patienter som inte svarar på symtomatisk behandling inom 4 veckor.
 • Behandling: Symtomlindring och förebyggande av komplikationer med läkemedel som skyddar slemhinnan, oftast genom att reducera syraproduktionen. Livsstilsförändring har effekt på symtomen, men är sällan tillräckligt i sig självt. Laparoskopisk antirefluxkirurgi i enstaka fall.

Basfakta

Definition

 • En sjukdom som orsakas av läckage, ”reflux”, av ventrikel-/duodenalinnehåll till esofagus och eventuellt luftvägarna. När refluxsymtomen medför reducerad livskvalitet och behov av läkemedelsbehandling använder man benämningen sjukdom.1
 • GERD omfattar refluxsymtom både med och utan synlig esofagit. Sambandet mellan refluxsymtom och synlig esofagit är svagt.2
 • Många patienter har ingen synlig esofagit, i primärvårdsmaterial upp till 60 % av fallen
  • Los Angeles-klassificering3
   • Grad A (LA A) – En eller flera slemhinnedefekter som är mindre än 5 mm långa.
   • Grad B (LA B) – En eller flera slemhinnedefekter som är mer än 5 mm långa.
   • Grad C (LA C) – En eller flera slemhinnedefekter som omfattar hela ytan mellan toppen av två veck men mindre än 75 % av matstrupens omkrets.
   • Grad D (LA D) – En eller flera slemhinnedefekter som omfattar mer än 75 % av matstrupens omkrets.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Fördjupning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.