Gå direkt till huvudinnehållet

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är ett tillstånd som orsakas av reflux av ventrikel-/duodenalinnehåll till matstrupen och som medför sänkt livskvalitet och därmed ofta behov av läkemedelsbehandling
Förekomst:
Prevalensen av GERD i Europa är 12–24 %.
Symtom: 
Halsbränna - svidande, brännande obehag som stiger uppåt i bröstet, sura uppstötningar. Lindring från antacida, protonpumpshämmare eller histamin-2-receptorantagonister. Åtföljande symtom kan vara sväljsvårigheter, heshet, icke-kardiella bröstsmärtor och kronisk hosta
Kliniska fynd:
Den kliniska undersökningen ger sällan fynd av betydelse för diagnosen, men skada på tandemaljen kan ses efter långvarig refluxsjukdom utan adekvat behandling.
Diagnostik:
Inga biokemiska prover har diagnostiskt värde. Provbehandling med protonpumpshämmare ger tillfredsställande sensitivitet och specificitet. Endoskopisk undersökning av esofagus krävs bland patienter med varningssymtom (sväljsvårigheter, hematemes, blod i avföringen, järnbristanemi, viktnedgång) och bland patienter som inte svarar på symtomatisk behandling inom 4 veckor.
Behandling:
Symtomlindring och förebyggande av komplikationer med läkemedel som skyddar slemhinnan, oftast genom att minska syraproduktionen i magsäcken. Livsstilsförändring har effekt på symtomen, men är sällan tillräckligt i sig självt. Laparoskopisk antirefluxkirurgi i enstaka fall.
 1. Katzka DA, Kahrilas PJ. Advances in the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. BMJ. 2020 Nov 23;371:m3786. PMID: 33229333 PubMed  
 2. Törnblom H, Tsoposidis A, Wallenius V, Kostic S, Axelsson H, Lundell L, Håkanson B, Simrén M, Thorell A. Gastroesofageal refluxsjukdom – gammal bekant med nya ansikten Management of patients with gastroesophageal reflux disease can be optimized. Lakartidningen. 2022 Apr 22;119:21177. Swedish. PMID: 35452126 PubMed  
 3. Armstrong D, Marshall JK, Chiba N, et al; Canadian Association of Gastroenterology GERD Consensus Group. Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux disease in adults - update 2004. Can J Gastroenterol. 2005 Jan;19(1):15-35. PubMed  
 4. Ronkainen J, Agréus L. Epidemiology of reflux symptoms and GORD. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2013 Jun;27(3):325-37. doi: 10.1016/j.bpg.2013.06.008. PMID: 23998972 PubMed  
 5. Sifrim D. Relevance of volume and proximal extent of reflux in gastro-oesophageal reflux disease. Gut 2005; 54: 175-8. pmid:15647172 PubMed  
 6. Chang AB, Lasserson TJ, Gaffney J, Connor FL, Garske LA. Gastro-oesophageal reflux treatment for prolonged non-specific cough in children and adults. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;2011(1):CD004823. doi: 10.1002/14651858.CD004823.pub4. PMID: 21249664 PubMed  
 7. Kahrilas PJ. Clinical manifestations and diagnosis of gastroesophageal reflux in adults. UpToDate, last updated Jan 28, 2020. www.uptodate.com  
 8. Bujanda DE, Hachem C. Barrett's Esophagus. Mo Med. 2018 May-Jun;115(3):211-213. PMID: 30228724. PubMed  
 9. Desai TK, Krishnan K, Samala N, Singh J, Cluley J, Perla S, Howden CW. The incidence of oesophageal adenocarcinoma in non-dysplastic Barrett's oesophagus: a meta-analysis. Gut. 2012 Jul;61(7):970-6. doi: 10.1136/gutjnl-2011-300730. Epub 2011 Oct 13. PMID: 21997553 PubMed  
 10. Dent J, El-Serag HB, Wallander MA, Johansson S. Epidemiology of gastrooesophageal reflux disease: a systematic review. Gut 2005; 54: 710-7. pmid:15831922 PubMed  
 11. Nilsson M, Johnsen R, Ye W, Hveem K, Lagergren J. Obesity and Estrogen as Risk Factors for Gastroesophageal Reflux Symptoms. JAMA 2003; 290: 66-72. pmid:12837713 PubMed  
 12. Hampel H, Abraham NS and El-Serag HB. Meta-analysis: Obesity and the risk for gastroesophageal reflux disease and its complications. Ann Intern Med 2005; 143: 199-211. pmid:16061918 PubMed  
 13. Pandolfino JE. Helicobacter pylori and gastroesophageal reflux disease. UpToDate, last updated Jan 28, 2020 www.uptodate.com  
 14. DeVault KR, Castell DO, American College of Gastroenterology. Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2005; 100:190. PubMed  
 15. Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, et al. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol 2006;101:1900-1920. PubMed  
 16. Johnsson F, Hatlebakk JG, Klintenberg AC et al. One-week esomeprazole treatment: an effective confirmatory test in patients with suspected gastroesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 2004; 38: 354-9. PubMed  
 17. Standardiserat vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer. Regionala cancercentrum i samverkan (hämtad 2022-04-14) cancercentrum.se  
 18. Harvey RF, Lane JA, Murray LJ, et al. Randomised controlled trial of effects of helicobacter pylori infection and its eradication on heartburn and gastro-oesophageal reflux: Bristol helicobacter project. BMJ 2004; 328: 1417-9.PMID: 15126313 PubMed  
 19. Wang WH, Huang JQ, Zheng GF, et al. Is proton pump inhibitor testing an effective approach to diagnose gastroesophageal reflux disease in patients with noncardiac chest pain?: a meta-analysis. Arch Intern Med 2005; 165: 1222-8. PubMed  
 20. Numans ME, Lau J, de Wit NJ, Bonis PA. Short-term treatment with proton-pump inhibitors as a test for gastreoesophageal reflux disease. A meta-analysis of diagnostic test characteristics. Ann Intern Med 2004; 140: 518-27. PMID: 15068979 PubMed  
 21. Ronkainen J, Aro P, Storskrubb T, Johansson SE, Lind T, Bolling-Sternevald E, Graffner H, Vieth M, Stolte M, Engstrand L, Talley NJ, Agréus L. High prevalence of gastroesophageal reflux symptoms and esophagitis with or without symptoms in the general adult Swedish population: a Kalixanda study report. Scand J Gastroenterol. 2005 Mar;40(3):275-85. doi: 10.1080/00365520510011579. PMID: 15932168 PubMed  
 22. Giannini EG, Zentilin P, Dulbecco P, Vigneri S, Scarlata P, Savarino V. Management strategy for patients with gastroesophageal reflux disease: a comparison between empirical treatment with esomeprazole and endoscopy-oriented treatment. Am J Gastroenterol 2008; 103: 267-75. PubMed  
 23. Wiener GJ, Morgan TM, Copper JB, Wu WC, Castell DO, Sinclair JW, et al. Ambulatory 24-hour esophageal pH monitoring. Reproducibility and variability of pH parameters. Dig Dis Sci 1998; 33:1127-33. PubMed  
 24. Patti MG. An Evidence-Based Approach to the Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease. JAMA Surg. 2016 Jan;151(1):73-8 PMID: 26629969 PubMed  
 25. Zuckerman MJ, Carrion AF. Gastro-oesophageal reflux disease. BMJ Best Practice, last updated 26 Nov, 2019. bestpractice.bmj.com  
 26. Kahrilas PJ. Medical management of gastroesophageal reflux disease in adults. UpToDate, last updated Apr 01, 2020. www.uptodate.com  
 27. Farrell B, Pottie K, Thompson W et al. Deprescribing proton pump inhibitors: Evidence-based clinical practice guideline. Can Fam Physician. 2017 May;63(5):354-364. PMID: 28500192 PubMed  
 28. Corazziari ES, Gasbarrini A, D'Alba L, et al. Poliprotect vs omeprazol i lindring av halsbränna, epigastrisk smärta, och brännande hos patienter utan erosiv esofagit och gastroduodenala lesioner: en randomiserad, kontrollerad studie. Am J Gastroenterol. 2023. PMID: 37307528 PubMed  
 29. Kaltenbach T, Crockett S, Gerson LB. Are lifestyle measures effective in patients with gastroesophageal reflux disease?: an evidence-based approach. Arch Intern Med 2006; 166: 965-71. PubMed  
 30. Ness-Jensen E, Hveem K, El-Serag H, Lagergren J. Lifestyle Intervention in Gastroesophageal Reflux Disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Feb;14(2):175-82.e1-3. doi: 10.1016/j.cgh.2015.04.176. Epub 2015 May 6. PMID: 2595683 PubMed  
 31. Hallan A, Bomme M, Hveem K, Møller-Hansen J, Ness-Jensen E. Risk factors on the development of new-onset gastroesophageal reflux symptoms. A population-based prospective cohort study: the HUNT study. Am J Gastroenterol. 2015 Mar;110(3):393-400; quiz 401. doi: 10.1038/ajg.2015.18. Epub 2015 Feb 10. PMID: 25665934 PubMed  
 32. Sigterman KE, van Pinxteren B, Bonis PA, Lau J, Numans ME. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD002095. DOI: 10.1002/14651858.CD002095.pub5. PMID: 23728637 PubMed  
 33. SBU. Dyspepsi och reflux . En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2007. SBU-rapport nr 185. ISBN 978-91-85413-17-1 www.sbu.se  
 34. Dunbar KB, Souza RF, Spechler SJ. The Effect of Proton Pump Inhibitors on Barrett's Esophagus. Gastroenterol . Clin North Am. 2015. pmid:26021202 PubMed  
 35. Teng M, Khoo AL, Zhao YJ et al. Meta-analysis of the effectiveness of esomeprazole in gastroesophageal reflux disease and Helicobacter pylori infection. J Clin Pharm Ther. 2015;40(4):368-75 PubMed  
 36. Pace F, Tonini M, Pallotta S, Molteni P, Porro GB. Systematic review: maintenance treatment of gastro-oesophageal reflux disease with proton pump inhibitors taken `on-demand` Aliment Pharmacol Ther 2007; 26: 195-204. PMID: 17593065 PubMed  
 37. Abramowitz J, Thakkar P, Isa A et al. Adverse event reporting for proton pump inhibitor therapy: an overview of systematic reviews. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Oct;155(4):547-54. PMID: 27188706 PubMed  
 38. Xie Y, Bowe B, Yan Y, et al. Estimates of all cause mortality and cause specific mortality associated with proton pump inhibitors among US veterans: cohort study. BMJ 2019; 365: l1580. PMID: 31147311 PubMed  
 39. Kahrilas PJ, Howden CW, Hughes N, et al. Response of chronic cough to acid-suppressive therapy in patients with gastroesophageal reflux disease. Chest 2013 Mar;143(3):605-12 . pmid:23117307. PubMed  
 40. Phupong V, Hanprasertpong T. Interventions for heartburn in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 19;(9):CD011379. doi: 10.1002/14651858.CD011379.pub2. PMID: 26384956 PubMed  
 41. Matok I, Gorodischer R, Koren G et al. The safety of H(2)-blockers use during pregnancy. J Clin Pharmacol 2010; 50(1): 81-7. pmid:19789371 PubMed  
 42. Gill SK, O'Brien L, Einarson TR, Koren G. The safety of proton pump inhibitors (PPIs) in pregnancy: a meta-analysis. Am J Gastroenterol 2009; 104(6): 1541. pmid:19491869 PubMed  
 43. Maret-Ouda J, Wahlin K, El-Serag HB, et al. Association Between Laparoscopic Antireflux Surgery and Recurrence of Gastroesophageal Reflux. JAMA 2017; 318: 939-46. pmid:28898377 PubMed  
 44. Grant AM, Wileman SM, Ramsay CR, et al, for the REFLUX Trial Group. Minimal access surgery compared with medical management for chronic gastro-oesophageal reflux disease: UK collaborative randomised trial. BMJ 2008; 337: a2664. PMID: 19074946 PubMed  
 45. Grant AM, Cotton SC, Boachie C, et al. Minimal access surgery compared with medical management for gastro-oesophageal reflux disease: five year follow-up of a randomised controlled trial (REFLUX). BMJ 2013; 346: f1908. doi:10.1136/bmj.f1908. PMID: 23599318 PubMed  
 46. Agreus L, Borgquist L, Tsoposidis A, Wallenius V, Kostic S, Lundell L, Lindberg G. Stor överförskrivning och ökat bruk av protonpumpshämmare Significant over- and misuse of PPIs. Lakartidningen. 2021 Jul 1;118:20220. Swedish. PMID: 34216475 PubMed  
 • Lars Agréus, professor och distriktsläkare, Öregrunds vårdcentral
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet