Esofagusvaricer

  • Definition:Dilaterade submukösa vener som utvecklas hos patienter med portal hypertension. Kan resultera i allvarliga blödningar.
  • Förekomst:Förekommer hos cirka 25–35 %, kanske upp till hälften, av alla patienter med levercirros och är anledningen 80–90 % av blödningsfallen hos dessa patienter. 
  • Symtom:Varicerna i sig ger själva inga symtom, men kan presentera sig som akut hematemes.
  • Kliniska fynd:Varicerblödningarna är ofta allvarliga och kan leda till hypovolemisk chock. Samtidigt föreligger kliniska fynd förenliga med kronisk leversjukdom.
  • Diagnostik:Blodprover kan avslöja nedsatt leverfunktion. Gastroskopi kan bekräfta diagnosen.
  • Behandling:Intensivbehandling vid blödningar med vätskebehandling och eventuell blodtransfusion samt endoskopisk ligatur av varicerna.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.