Gå direkt till huvudinnehållet

Esofagusvaricer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Dilaterade submukösa vener som utvecklas hos patienter med portal hypertension. Kan resultera i allvarliga blödningar.
Förekomst:
Förekommer hos cirka 25–35 %, kanske upp till hälften, av alla patienter med levercirros och är anledningen 80–90 % av blödningsfallen hos dessa patienter. 
Symtom:
Varicerna i sig ger själva inga symtom, men kan presentera sig som akut hematemes.
Kliniska fynd:
Varicerblödningarna är ofta allvarliga och kan leda till hypovolemisk chock. Samtidigt föreligger kliniska fynd förenliga med kronisk leversjukdom.
Diagnostik:
Blodprover kan avslöja nedsatt leverfunktion. Gastroskopi kan bekräfta diagnosen.
Behandling:
Intensivbehandling vid blödningar med vätskebehandling och eventuell blodtransfusion samt endoskopisk ligatur av varicerna.
 1. Boregowda U, Umapathy C, Halim N, Desai M, Nanjappa A, Arekapudi S, Theethira T, Wong H, Roytman M, Saligram S.. Update on the management of gastrointestinal varices. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2019; 10 (1): 1-21. doi:10.4292/wjgpt.v10.i1.1 DOI  
 2. Sanyal AJ. Primary prophylaxis against variceal hemorrhage in patients with cirrhosis. UpToDate, last updated Nov 29, 2010. UpToDate  
 3. D'Amico G, Garcia-Tsao G, Pagliaro L.. Natural history and prognostic indicators of survival in cirrhosis: a systematic review of 118 studies.. J Hepatol. 2006; 44: 217-231. pmid:16298014 PubMed  
 4. Laine L. Upper gastrointestinal tract hemorrhage. West J Med 1991; 155: 274-9. PubMed  
 5. Graham DY, Smith JL. The course of patients after variceal hemorrhage. Gastroenterology 1981; 80: 800-9. PubMed  
 6. D’Amico G, Pagliaro L, Bosch J. Pharmacological treatment of portal hypertension: an evidence-based approach.. Semin. Liver Dis 1999; 19: 475-505. doi:10.1055/s-2007-1007133 DOI  
 7. Nationell riktlinje: Varicer i esofagus och ventrikel – handläggning och behandling. På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse. svenskgastroenterologi.se  
 8. Sharara AI, Rockey DC. Gastroesophageal variceal hemorrhage. N Engl J Med 2001; 345: 669-81. PubMed  
 9. D'Amico G, Pagliaro L, Pietrosi G, Tarantino I. Emergency sclerotherapy versus vasoactive drugs for bleeding oesophageal varices in cirrhotic patients. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;(3):CD002233. The Cochrane Library  
 10. Ioannou G, Doust J, Rockey DC. Terlipressin for acute esophageal variceal hemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(1):CD002147. Cochrane (DOI)  
 11. Ioannou G, Doust J, Rockey DC. Terlipressin for acute esophageal variceal hemorrhage (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2001. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 12. Grønbæk H, Dahlerup JF, Ott P et al. Antibiotikaprofylakse ved variceblødning hos patienter med levercirrose? Ja! Ugeskr Læger 2005; 167: 742-4. Ugeskrift for Læger  
 13. Kofoed K, Kronborg G. Antibiotikaprofylakse til levercirrosepatienter med øvre gastrointestinal blødning. Ugeskr Læger 2005; 167: 735-9. Ugeskrift for Læger  
 14. Soares-Weiser K, Brezis M, Tur-Kaspa R et al. Antibiotic prophylaxis of bacterial infections in cirrhotic inpatients: a meta-analysis of randomized controlled trials. Scand J Gastroenterol 2003; 38: 193-200. PubMed  
 15. Soares-Weiser K, Brezis M, Tyr-Kaspa R et al. Antibiotic prophylaxix for cirrhotic patients with gastrointestinal bleeding. (Cochrane review) I: The Cochrane Library, Issue 3, 2004. The Cochrane Library  
 16. Hou MC, Lin HC, Liu TT et al. Antibiotic prophylaxis after endoscopic therapy prevents rebleeding in acute variceal hemorrhage: a randomized trial. Hepatology 2004; 39: 746-53. PubMed  
 17. Gimson AES, Ramage JK, Panos MZ, Haylar K, Harrison PM, Williams R et al. Randomised trial of cariceal ganding ligation versus injection sclerotherapy for bleeding oesophageal varices. Lancet 1993; 342: 391-4. PubMed  
 18. Laine L, Cook D. Endoscopic ligation compared with sclerotherapy for treatment of oesophageal variceal bleeding. Ann Intern Med 1995; 123: 280-7. Annals of Internal Medicine  
 19. Hou H-C, Lin H-C, Kuo I-T, Lee F-Y, Chang F-Y, Lee S-D. The rebleeding course and longterm outcome of esophageal variceal hemorrhage after ligation: comparison with sclerotherapy. Scand J Gastroenterol 1999; 34: 1071-6. PubMed  
 20. D'Amico G, Pietrosi G, Tarantino I, Pagliaro L. Emergency sclerotherapy versus medical interventions for bleeding oesophageal varices in cirrhotic patients (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2002.. Oxford: Software Update. The Cochrane Library  
 21. Brenna E, Flaaten B, Waldum HL, Myrvold HE. Behandling av oesophagusvaricer med strikkligatur. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2626-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 22. Wright AS, Rikkers LF. Current management of portal hypertension. J Gastrointest Surg 2005; 9: 992-1005. PubMed  
 23. Zoli M, Merkel C, Magalotti D, et al. Natural history of cirrhotic patients with small esophageal varices: a prospective study. Am J Gastroenterol 2000; 95: 503-8. PubMed  
 24. Mukherjee S, Sorrell MF. Beta-blockers to prevent esophageal varices - an unfulfilled promise. N Engl J Med 2005; 353: 2288-90. PubMed  
 25. Goulis J, Patch D, Burroughs A. Bacterial infection in the pathogenesis of variceal bleeding. Lancet 1999; 353: 139-42. PubMed  
 26. D'Amico, de Franchis R, a Cooperative Study Group. Upper digestive bleeding in cirrhosis. Hepatology 2003; 38: 599-612. PubMed  
 27. Bosch J, Garcia-Pagan JC. Prevention of variceal rebleeding. Lancet 2003; 361: 952-4. PubMed  
 28. Groszmann RJ, Garcia-Tsao G, Bosch J, et al. Beta-blockers to prevent gastroesophageal varices in patients with cirrhosis. N Engl J Med 2005; 353: 2254-61. New England Journal of Medicine  
 29. Ge PS, Runyon BA. The changing role of beta-blocker therapy in patients with cirrhosis. J Hepatol 2014; 60: 643-53. pmid:24076364 PubMed  
 30. Feu F, Garcia-Pagan JC, Bosch J, et al. Relation between portal pressure response to pharmacotherapy and risk of recurrent variceal haemorrhage in patients with cirrhosis. Lancet 1995; 346: 1056-9. PubMed  
 31. Romero G, Kravetz D, Argonz J, et al. Comparative study between nadolol and 5-isosorbide mononitrate vs. endoscopic band ligations plus sclerotherapy in the prevention of variceal rebleeding in cirrhotic patients: a randomized controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2006; 24: 601-11. PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet
 • Tidigare: Hans Törnblom, med dr och specialistläkare, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Tidigare sakkunniga

 • Hans Törnblom, med dr och specialistläkare, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet