Esofagusperforation

Basfakta

Definition

  • Perforation av esofagus kan uppstå på olika sätt:
    • Iatrogent, oftast efter endoskopi
    • Spontant i samband med kräkning (Boerhaaves syndrom)
    • Genom främmande kropp eller trauma
  • Esofaguscancer kan leda till perforation, men maligna perforationer skiljer sig från benigna perforationer både när det gäller patofysiologi, klinisk bild och behandlingsstrategi

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.