Esofaguskramp

  • Definition:Det finns olika kramper i esofagus. Man skiljer mellan diffusa esofaguskramper, "jackhammer esofagus" med starka kontraktioner och hypertensiv nedre esofagussfinkter. Inget av tillstånden har en känd orsak.
  • Förekomst:Ovanlig orsak till störningar i esofagus motilitet, men tillståndet är underdiagnostiserat.
  • Symtom:Tillståndet ger halsbränna, sura uppstötningar, sväljsvårigheter eller recidiverande bröstsmärtor.
  • Kliniska fynd:Vid undersökning brukar inget avvikande hittas.
  • Diagnostik:Utredningen fokuserar primärt på att utesluta andra sjukdomar, men röntgen och tryckmätningar kan bidra till att ställa diagnosen.
  • Behandling:Farmakologisk behandling primärt, kalciumblockerare är förstahandsvalet. Vid bristande respons kan invasiva metoder behöva tas till.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.