Gå direkt till huvudinnehållet

Esofaguskramp

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Det finns olika kramper i esofagus. Man skiljer mellan diffusa esofaguskramper, "jackhammer esofagus" med starka kontraktioner och hypertensiv nedre esofagussfinkter. Inget av tillstånden har en känd orsak.
Förekomst:
Ovanlig orsak till störningar i esofagus motilitet, men tillståndet är underdiagnostiserat.
Symtom:
Tillståndet ger halsbränna, sura uppstötningar, sväljsvårigheter eller recidiverande bröstsmärtor.
Kliniska fynd:
Vid undersökning brukar inget avvikande hittas.
Diagnostik:
Utredningen fokuserar primärt på att utesluta andra sjukdomar, men röntgen och tryckmätningar kan bidra till att ställa diagnosen.
Behandling:
Farmakologisk behandling primärt, kalciumblockerare är förstahandsvalet. Vid bristande respons kan invasiva metoder behöva tas till.
  1. Malas A. Esophageal spasm. Medscape, last updated June 24, 2015.
  2. Herregods TV, Smout AJ, Ooi JL, Sifrim D, Bredenoord AJ . Jackhammer esophagus: Observations on a European cohort.. Neurogastroenterol Motil 2017; 4: 29. pmid:27753176 PubMed  
  3. R. Tutuian D. O. Castell. Review article: oesophageal spasm – diagnosis and management. Aliment Pharmacol Ther. 2006; May: 1393-402. pmid:10.1111/j.1365-2036.2006.02917.x
  4. Spencer HL, Smith L, Riley SA. A questionnaire study to assess long-term outcome in patients with abnormal esophageal manometry. Dysphagia 2006; 21: 149. PubMed  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet
  • Henrik Forssell, docent och överläkare, kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona