Esofagusdivertikel

  • Definition:Innebär utbuktningar, divertiklar, av slemhinnan genom esofagus muskellager.
  • Förekomst:Prevalens av Zenkers divertikel, den vanligaste typen, som är belägen i cervikala esofagus är 0.01 %–0.1 % och vanligast förekommande i 70–80-årsåldern. Sammantaget tämligen ovanligt tillstånd.
  • Symtom:Symtom utvecklar sig smygande och innefattar sväljsvårigheter, hosta, heshet och dålig andedräkt. Vid fullt utvecklad divertikel förekommer retention med regurgitation av föda som intagits flera timmar tidigare – oftast i liggande ställning.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd är vanligen normala.
  • Diagnostik:Röntgen av esofagus och/eller endoskopi ger diagnosen.
  • Behandling:Behandlingen är endoskopisk eller kirurgisk om divertikeln ger svåra besvär.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Filmer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.