Gå direkt till huvudinnehållet

Esofagusdivertikel

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Innebär utbuktningar, divertiklar, av slemhinnan genom esofagus muskellager.
Förekomst:
Prevalens av Zenkers divertikel, den vanligaste typen, som är belägen i cervikala esofagus är 0.01 %–0.1 % och vanligast förekommande i 70–80-årsåldern. Sammantaget tämligen ovanligt tillstånd.
Symtom:
Symtom utvecklar sig smygande och innefattar sväljsvårigheter, hosta, heshet och dålig andedräkt. Vid fullt utvecklad divertikel förekommer retention med regurgitation av föda som intagits flera timmar tidigare – oftast i liggande ställning.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd är vanligen normala.
Diagnostik:
Röntgen av esofagus och/eller endoskopi ger diagnosen.
Behandling:
Behandlingen är endoskopisk eller kirurgisk om divertikeln ger svåra besvär.
 1. Ishaq S, Hassan C, Antonello A et al. Flexible endoscopic treatment for Zenker's diverticulum: a systematic review and meta-analysis. Gastrointest Endosc. 2016 Jun;83(6):1076-1089. PMID: 26802196 PubMed  
 2. Herbella FA, Patti MG. Modern pathophysiology and treatment of esophageal diverticula. Langenbecks Arch Surg 2012; 397(1): 29-35.
 3. Zenker FA, von Ziemssen W. Krankenheiten des Oesophagus. Leipzig, 1867.
 4. Overbeek J J. Pathogenesis and methods of treatment of Zenker's diverticulum. Ann Otol Laryngol 2003; 112: 583-93. PMID: 12903677 PubMed  
 5. Sasaki CT, Ross DA, Hundal J . Association between Zenker diverticulum and gastroesophageal reflux disease: development of a working hypothesis.. Am J Med. 2003; 115: 3A:169S.. pmid:12928096 PubMed  
 6. Visosky AM, Parke RB, Donovan DT. Endoscopic management of Zenker's diverticulum: factors predictive of success or failure. Ann Otol Rhinol Laryngol 2008; 117(7): 531-7.
 7. Vicentine FP, Herbella FA, Silva LC, Patti MG. High resolution manometry findings in patients with esophageal epiphrenic diverticula. Am Surg. 2011 Dec. 77(12):1661-4.
 8. Barton MD, Detwiller KY, Palmer AD, Schindler JS. The safety and efficacy of endoscopic Zenker's diverticulotomy: A cohort study. Laryngoscope. 2016 Dec;126(12):2705-2710. PMID: 27223883 PubMed  
 9. Macke RA, Luketich JD, Pennathur A et al. Thoracic Esophageal Diverticula: A 15-Year Experience of Minimally Invasive Surgical Management. Ann Thorac Surg. 2015 Nov;100(5):1795-802 PubMed  
 10. Kos MP, David EF, Mahieu HF. Endoscopic carbon dioxide laser Zenker's diverticulotomy revisited. Ann Otol Rhinol Laryngol 2009; 118(7): 512-8.
 11. Cook RD, Huang PC, Richstmeier WJ et al.. Endoscopic staple-assisted esophagodiverticulostomy: an excellent treatment of choice for Zenker's diverticulum. . Laryngoscope 200; 110: 2020-5. doi:10.1097/00005537-200012000-00008 DOI  
 12. Velser T, Homøe P. Resultatet af ti års behandling med endoskopisk laserevaporation af Zenkers divertikel - en patienttilfredshedsundersøgelse. Ugeskr Læger 2005; 167: 1746-9. PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet
 • Tidigare: Jon Tsai, med dr och kirurg specialiserad inom övre gastro, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Jon Tsai, med dr och kirurg specialiserad inom övre gastro, Karolinska Institutet