Gå direkt till huvudinnehållet

Eosinofil esofagit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Eosinofil esofagit är ett inflammatoriskt tillstånd i matstrupen som kännetecknas av eosinofil infiltration
Förekomst:
Cirka 30 per 100 000 invånare, vanligast i 20–40 års ålder.
Symtom:
Dysfagi (smärtsam sväljning) och dyspepsi är de vanligaste symtomen.
Kliniska fynd:
Inga specifika.
Diagnostik:
Förutom symtom krävs för diagnos en histologisk bild som bekräftar tillståndet. Histologin ska inte kunna förklaras av andra tillstånd. 
Behandling:
Kostbehandling, protonpumpshämmare och lokala steroider är vanliga behandlingsalternativ. Ofta behövs en långvarig behandling eftersom sjukdomen tenderar att recidivera utan behandling. 
 1. Liacouras CA, Furuta GT, Hirano I, et al. Eosinophilic esophagitis: updated consensus recommendations for children and adults. J Allergy Clin Immunol 2011; 128:3. PubMed  
 2. Furuta GT, Katzka DA. Eosinophilic esophagitis. N Engl J Med 2015; 373:1640. www.nejm.org  
 3. Desai TK, Stecevic V, Chang C, Goldstein NS, Badizadegan K, Furuta GT. Association of eosinophilic inflammation with esophageal food impaction in adults. Gastrointestinal Endoscopy 2005; 61: 795-801. PubMed  
 4. Landres R, Kuster GG, Strum WB. Eosinophilic esophagitis in a patient with vigorous achalasia. Gastroenterology 1978; 74: 1298-1301. Gastroenterology  
 5. Straumann A, Katzka DA. Diagnosis and Treatment of Eosinophilic Esophagitis. Gastroenterology 2018; 154(2): 346-359. pmid:28756235 PubMed  
 6. Dellon ES, Jensen ET, Martin CT, et al. Prevalence of eosinophilic esophagitis in the United States. Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12(4): 589-96. pmid:24035773 PubMed  
 7. Ronkainen J, Talley NJ, Aro P, et al. Prevalence of oesophageal eosinophils and eosinophilic oesophagitis in adults: the population-based Kalixanda study. Gut. 2007;56(5):615-620. PMID:17135307. PubMed  
 8. Chen JW, Kao JY. Eosinophilic esophagitis: update on management and controversies. BMJ 2017; 359: j4482. pmid:29133286 PubMed  
 9. Bove M. Eosinofil esofagit – nygammal sjukdom med ofta sen diagnos. Läkartidningen 2008; 14(105): 994-6. www.lakartidningen.se  
 10. Svensk gastroenterologisk förening. Nationell riktlinje för eosinofil esofagit 2020. 2020-12-29 (Hämtad 2021-05-04). svenskgastroenterologi.se  
 11. Clayton F, Peterson K. Eosinophilic Esophagitis: Pathophysiology and Definition. gastrointest Endosc Clin N Am 2018; 28(1): 1-14. pmid:29129294 PubMed  
 12. Olson AA, Evans MD, Johansson MW, et al. Role of food and aeroallergen sensitization in eosinophilic esophagitis in adults. Ann Allergy Asthma Immunol 2016; 117(4): 387-393. pmid:27590636 PubMed  
 13. Lucendo AJ. Eosinophilic diseases of the gastrointestinal tract. Scand J Gastroenterol 2010; 45: 1013-21. PubMed  
 14. Dellon ES, Rusin S, Gebhart JH, et al. Utility of a Noninvasive Serum Biomarker Panel for Diagnosis and Monitoring of Eosinophilic Esophagitis: A Prospective Study. Am J Gastroenterol. 2015. DOI:10.1038/ajg.2015.57. DOI  
 15. Melas N. Eosinofil gastrointestinal sjukdom – tillstånd med skiftande symtom Eosinophilic gastrointestinal disease - a rare condition of unknown cause. Lakartidningen. 2022;119:21118. PMID:35403208. PubMed  
 16. Zimmerman SL, Levine MS, Rubesin SE, et al. Idiopathic eosinophilic esophagitis in adults: the ringed esophagus. Radiology 2005; 236: 159-65. Radiology  
 17. Cianferoni A, Spergel J. Eosinophilic Esophagitis: A Comprehensive Review. Clin Rev Allergy Immunol 2016; 50(2): 159-74. pmid:26194940 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas