Cancer i matstrupen

  • Definition:Malign tumör i esofagus, antingen skivepitelcarcinom eller adenocarcinom.
  • Förekomst:Antal nya fall i Sverige under 2012−2016 var årligen i medeltal 349 män och 208 kvinnor. Genomsnittlig ålder vid tidpunkt för diagnosen är cirka 70 år.
  • Symtom:Dysfagi, smärtor, uppstötning av osmält mat.
  • Kliniska fynd:Viktnedgång och nedsatt allmäntillstånd. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Diagnostik:Diagnos ställs genom histologisk undersökning av biopsi tagen vid endoskopi.
  • Behandling:Strålbehandling, cytostatika och/eller kirurgi beroende på typ av tumör och lokalisation/utbredning.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.