Gå direkt till huvudinnehållet

Cancer i matstrupen

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Malign tumör i esofagus, antingen skivepitelcarcinom eller adenocarcinom.
Förekomst:
Antal nya fall i Sverige under 2012−2016 var årligen i medeltal 349 män och 208 kvinnor. Genomsnittlig ålder vid tidpunkt för diagnosen är cirka 70 år.
Symtom:
Dysfagi, smärtor, uppstötning av osmält mat.
Kliniska fynd:
Viktnedgång och nedsatt allmäntillstånd. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) .
Diagnostik:
Diagnos ställs genom histologisk undersökning av biopsi tagen vid endoskopi.
Behandling:
Strålbehandling, cytostatika och/eller kirurgi beroende på typ av tumör och lokalisation/utbredning.
 1. Short MW, Burgers KG, Fry VT. Esophageal cancer. Am Fam Physician. 2017 Jan 1;95(1):22-28. PubMed  
 2. Allen JW, Richardson JD, Edwards MJ. Squamous cell carcinoma of the esophagus: a review and update. Surg Oncol 1997; 6: 193 - 200. PubMed  
 3. Mitton D, Ackroyd R. Oesophageal stenting. Scand J Gastroenterol 2005; 40: 1-14. PubMed  
 4. Martin IG, Young S, Sue-Ling H, Johnston D. Delays in the diagnosis of oesophagogastric cancer: a consecutive series. BMJ 1997; 314: 467-70. British Medical Journal  
 5. Müller JM, Erasmi H, Stelzner M et al. Surgical therapy of oesophageal carcinoma. Br J Surg 1990; 77: 845-57. PubMed  
 6. NORDCAN. Cancer i matstrupen. Hämtad 2019-05-29. www-dep.iarc.fr  
 7. Matstrups- och magsäckscancer. Nationellt vårdprogram Regionala cancercentrum i samverkan. 2017. www.cancercentrum.se  
 8. Hvid-Jensen F, Pedersen L, Drewes AM, Sørensen HT, Funch-Jensen P. Incidence of adenocarcinoma among patients with Barrett's esophagus. N Engl J Med. 2011 Oct 13;365(15):1375-83. PMID: 21995385. PubMed  
 9. Pisegna J, Holtmann G, Howden CW, Katelaris PH, Sharma P, Spechler S, et al. Review article: oesophageal complications and consequences of persistent gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2004; 20(suppl 9): 47-56.
 10. Lagergren J, Bergstrøm R, Lindgren A, Nyren O: Symptomatic Gastroesophageal Reflux as a Risk Factor for Esophageal Adenocarcinoma:N Engl J Med 1999;240:825-31
 11. Wong A, Fitzgerald RC. Epidemiologic risk factors for Barrett's esophagus and associated adenocarcinoma. Clin Gastroenterol Hepatol 2005; 3: 1-10. PubMed  
 12. McCann J. Obesity, cancer links prompt new recommendations. J Natl Cancer Inst 2001; 93: 901-2. PubMed  
 13. Walther C, Silling T, Perfekt R, Möller T. Adenocancer i esofagus och ventrikelns kardiaregion öker kraftigt. Läkartidningen 2004; 101: 180-3.
 14. Xie FJ, Zhang YP, Zheng QQ et al. Helicobacter pylori infection and esophageal cancer risk: an updated meta-analysis. World J Gastroenterol 2013; 19(36): 6098-107. pmid:24106412 PubMed  
 15. Layke JC, Lopez PP. Esophageal cancer: a review and update. Am Fam Physician 2006; 73: 2187-94. PubMed  
 16. Freeman HJ. Risk of gastrointestinal malignancies and mechanisms of cancer development with obesity and its treatment. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2004; 18: 1167-75. PubMed  
 17. Loomis d, Guyton KZ, Grosse Y, et al. Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages. Lancet oncology 2016. pmid: 27318851 PubMed  
 18. Tramacere I, La Vecchia C, Negri E. Tobacco smoking and esophageal and gastric cardia adenocarcinoma: a meta-analysis. Epidemiology. 2011;22(3):344–349.
 19. Turati F, Tramacere I, La Vecchia C, Negri E. A meta-analysis of body mass index and esophageal and gastric cardia adenocarcinoma. Ann.Oncol 2013; 24(3): 609-17. pmid:22898040 PubMed  
 20. Rubenstein JH, Taylor JB. Meta-analysis: the association of oesophageal adenocarcinoma with symptoms of gastro-oesophageal reflux. Aliment Pharmacol Ther. 2010;32(10):1222–1227.
 21. Corley DA, Kerlikowske K, Verma R, Buffler B. Protective association of aspirin/NSAIDs and esophageal cancer: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology 2003; 124: 47-56. PubMed  
 22. Demeester SR. Epidemiology and biology of esophageal cancer. Gastrointest Cancer Res. 2009;3(2 suppl):S2-S5. pmid: 19461918 PubMed  
 23. Stapley S, Peters TJ, Neal RD et al. The risk of oesophago-gastric cancer in symptomatic patients in primary care: a large case-control study using electronic records. Br J Cancer. 2013;108:25-31. PMID: 23257895. PubMed  
 24. Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården. Hämtad 2019-05-29. www.cancercentrum.se  
 25. Endoscopic Classification Review Group. Update on the Paris classification of superficial neoplastic lesions in the digestive tract. Endoscopy. 2005;37(6):570-8. PMID: 15933932 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Henrik Forssell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona